เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 174,992,623 hits to-date.   This site has seen 174,992,623 hits to-date.   This site has seen 174,992,623 hits to-date.   This site has seen 174,992,623 hits to-date.   This site has seen 174,992,623 hits to-date.   This site has seen 174,992,623 hits to-date.   This site has seen 174,992,623 hits to-date.   This site has seen 174,992,623 hits to-date.   This site has seen 174,992,623 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทม.ศรีราชา จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายฯแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พิมพ์

     เทศบาลเมืองศรีราชา   จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

Image

 

     ที่   ห้องประชุม  ชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา  นายฉัตรชัย    ทิมกระจ่าง    นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566    โดยมี ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์    พวงน้อย   ปลัดเทศบาลเมืองศรีราชา    กล่าวรายงาน ด้วยการจัดโครงการดังกล่าวก็เพื่อให้บุคลากรเทศบาลเมืองศรีราชา    คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล    ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล    ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง     เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงาน       โดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม    คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น  75  คน

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 28 มกราคม 2023
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2023 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.