เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 174,992,599 hits to-date.   This site has seen 174,992,599 hits to-date.   This site has seen 174,992,599 hits to-date.   This site has seen 174,992,599 hits to-date.   This site has seen 174,992,599 hits to-date.   This site has seen 174,992,599 hits to-date.   This site has seen 174,992,599 hits to-date.   This site has seen 174,992,599 hits to-date.   This site has seen 174,992,599 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
นครแหลมฉบังจัดงานวันครู 2566 พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ 11 ครูดีเด่น พิมพ์

     เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2566 เพื่อเพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ทั้งในอดีต ปัจจุบัน  และประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพครู  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ  ในการดำเนินงานเพิ่มพูนความรู้ความก้าวหน้าสำหรับครู  บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติให้กับ 11 คุณครูดีเด่น

Image

     วันนี้ ( 16 มกราคม 2566) นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล ฝ่ายกองการศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน  และประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพครู  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ  เพิ่มพูนความรู้ ความก้าวหน้าสำหรับครู   บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของครู ตลอดจนจรรยามารยาท ตามระเบียบประเพณี และบทบาทหน้าที่ของศิษย์ ที่พึงปฏิบัติต่อครู ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
     โดยกิจกรรมในวันนี้จัดให้มีการทำบุญตักบาตร  ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป  กิจกรรมพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  กิจกรรมมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับครูผู้มีผลงานดีเด่นในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง จำนวน 11 ประเภท  ได้แก่
     1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่  นางสาวชบาไพร แก้วหล้า 
     2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ นางสาวจเรย์ สีโอ
     3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ นางสลิลทิพย์ ชูกลิ่น
     4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้แก่ นางสาวอุไรพร นาคนิ่ม
     5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้แก่ นางสาวเปรมวดี เจตนานุศาสน์
     6. ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ได้แก่ นางวิภาวรรณ์ ตันเต็ก
     7. ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ นางอรอนงค์ ฉิมเอม
     8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่ นางสาวนภัสวรรณ ดะรงค์
     9. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ นางสาวพรนัทนันท์ มาสูงเนิน
     10. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้แก่ นายเมธี เลิศศิรบวรชัย
     11. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ นางสกุลเพ็ญ รุ่งเกลี้ยง

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 28 มกราคม 2023
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2023 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.