เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 174,993,634 hits to-date.   This site has seen 174,993,634 hits to-date.   This site has seen 174,993,634 hits to-date.   This site has seen 174,993,634 hits to-date.   This site has seen 174,993,634 hits to-date.   This site has seen 174,993,634 hits to-date.   This site has seen 174,993,634 hits to-date.   This site has seen 174,993,634 hits to-date.   This site has seen 174,993,634 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
“สวนสร้างสรรค์ ดนตรีสร้างสุข” พิมพ์

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Kick-off กิจกรรมดนตรีในสวน “สวนสร้างสรรค์ ดนตรีสร้างสุข”

Image

     วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล Kick-off กิจกรรมดนตรีในสวน ภายใต้แนวคิด “สวนสร้างสรรค์ ดนตรีสร้างสุข” ณ ลานกิจกรรมหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ จังหวัดชลบุรี ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพทางด้านการดนตรีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝึกทักษะด้านการขับร้องและเล่นดนตรี

Image

Image

Image

     นอกจากนี้ กิจกรรมดนตรีในสวน “สวนสร้างสรรค์ ดนตรีสร้างสุข” ยังเปิดพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่ดำเนินการโดยสำนักงานยุทธศาสตร์ ศูนย์บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริง ภายใต้แนวคิดการเชื่อมโยงโลกการศึกษากับการประกอบอาชีพ  โดยได้รับความสนใจจากผู้บริหาร และความร่วมมือ จากคณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษา เป็นโอกาสที่ดีในการนำร่องไปสู่การต่อยอดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สร้างความสุข และเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับนักศึกษา ต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 28 มกราคม 2023
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2023 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.