• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 175,528,758 hits to-date.  This site has seen 175,528,758 hits to-date.  This site has seen 175,528,758 hits to-date.  This site has seen 175,528,758 hits to-date.  This site has seen 175,528,758 hits to-date.  This site has seen 175,528,758 hits to-date.  This site has seen 175,528,758 hits to-date.  This site has seen 175,528,758 hits to-date.  This site has seen 175,528,758 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
โครงการอบรมการบริหารจัดการธนาคารปูม้าเพื่อการอนุรักษ์ พิมพ์

     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรม “การบริหารจัดการธนาคารปูม้าเพื่อการอนุรักษ์” ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้า สถานีวิจัยประมงศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดชลบุรี

Image

 

     เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำทีมโดย ผศ.ดร. จริยาวดี สุริยพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมด้วยนักวิจัยจากส่วนงานต่าง ๆ จัดโครงการอบรม “การบริหารจัดการธนาคารปูม้าเพื่อการอนุรักษ์” ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้า สถานีวิจัยประมงศรีราชา หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากคุณองอาจ ประเสริฐจิตต์ รองนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี และคุณสายันห์ จันทร์ช่วย ประมงอำเภอเมืองชลบุรี เข้าร่วมพิธีเปิด คุณอลงกต อินทรชาติ หัวหน้าสถานีวิจัยประมงศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และ ผศ.ดร.ประสาร อินทเจริญ หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

     การอบรมในครั้งนี้ เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธนาคารปูม้าเพื่อการอนุรักษ์ทั้งภาคทฤษฎีและการศึกษาดูงาน โดยในส่วนภาคทฤษฎีเป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของธนาคารปูม้า การเพาะพันธุ์อนุบาลปูม้าและวงจรชีวิต คุณภาพน้ำและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัด รวมถึงแนวทางการพัฒนาธนาคารปูม้าและการอนุรักษ์ จากนั้นเป็นกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้า ซึ่งถ่ายทอดความรู้โดยคุณสาโรจน์ เริ่มดำริห์ นักวิชาการประมง สถานีวิจัยประมงศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของการจัดอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันปล่อยปูลงสู่ทะเลบริเวณริมชายหาดของสถานีวิจัยประมงศรีราชา
     โครงการอบรม “การบริหารจัดการธนาคารปูม้าเพื่อการอนุรักษ์” เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการส่งเสริมธนาคารปูม้าบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าของชุมชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งปัจจุบัน โครงการวิจัยให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมเกี่ยวกับธนาคารปูม้าเพื่อการอนุรักษ์ทั้งสิ้น 7 ธนาคาร ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง โดยให้การสนับสนุนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธนาคารปูม้า และส่งเสริมให้ชาวประมงอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์เพื่อเพิ่มทรัพยากรปูม้าในธรรมชาติ รวมถึงสามารถรับผิดชอบกิจกรรมธนาคารปูม้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2023
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2023 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.