เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,011,273 hits to-date.   This site has seen 178,011,273 hits to-date.   This site has seen 178,011,273 hits to-date.   This site has seen 178,011,273 hits to-date.   This site has seen 178,011,273 hits to-date.   This site has seen 178,011,273 hits to-date.   This site has seen 178,011,273 hits to-date.   This site has seen 178,011,273 hits to-date.   This site has seen 178,011,273 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Latest News


Home
จากโครงการวิจัยสู่ชุมชน : กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าเพื่อการอนุรักษ์ พิมพ์

     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรม “ปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าเพื่อการอนุรักษ์” ณ ธนาคารปูม้าชุมชนศรีนิคม-ท่าเรือพลี จังหวัดชลบุรี

Image

     เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำทีมโดย ผศ.ดร. จริยาวดี สุริยพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมด้วยทีมนักวิจัยจากโครงการ ร่วมกับเทศบาลเมืองชลบุรี จัดกิจกรรม “ปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าเพื่อการอนุรักษ์” ณ ธนาคารปูม้าชุมชนศรีนิคม-ท่าเรือพลี จังหวัดชลบุรี
     โดยได้รับเกียรติจาก นายสุติกรณ์ จำเริญพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ ผศ.ดร.ประสาร อินทเจริญ หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และเป็นผู้แทนมอบงบประมาณสนับสนุนแก่คุณยงยุทธ วิวัฒนะ ประธานธนาคารปูม้าชุมชนศรีนิคม-ท่าเรือพลี จังหวัดชลบุรี จำนวน 5,000 บาท เพื่อปรับปรุงโรงเรือนและติดตั้งระบบโซลาเซลล์ (Solar cell) เพื่อการประหยัดพลังงาน จากนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันปล่อยลูกพันธ์ุปูม้า จำนวน 160 ถุง สู่ทะเล
     กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าเพื่อการอนุรักษ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และเสริมสร้างความตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการส่งเสริมธนาคารปูม้าบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าของชุมชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปัจจุบัน โครงการวิจัยให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมเกี่ยวกับธนาคารปูม้าเพื่อการอนุรักษ์ทั้งสิ้น 7 ธนาคาร ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง โดยให้การสนับสนุนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธนาคารปูม้า และส่งเสริมให้ชาวประมงอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษเพื่อเพิ่มทรัพยากรปูม้าในธรรมชาติ รวมถึงสามารถรับผิดชอบกิจกรรมธนาคารปูม้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 27 พฤษภาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.