เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 175,262,215 hits to-date.   This site has seen 175,262,215 hits to-date.   This site has seen 175,262,215 hits to-date.   This site has seen 175,262,215 hits to-date.   This site has seen 175,262,215 hits to-date.   This site has seen 175,262,215 hits to-date.   This site has seen 175,262,215 hits to-date.   This site has seen 175,262,215 hits to-date.   This site has seen 175,262,215 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทม.ศรีราชา จัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ พิมพ์

     เทศบาลเมืองศรีราชา   จัดการฝึกอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

Image

     ที่   ห้องประชุมประดู่แดง    โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา        นายฉัตรชัย    ทิมกระจ่าง  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา     เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์    ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566   โดยมีว่าที่ รต.ทนงศักดิ์    พวงน้อย ปลัดเทศบาลเมืองศรีรชา   กล่าวรายงานว่า    การฝึกอบรมในครั้งนี้ก็เพื่อให้บุคลากรของเทศบาล   คณะกรรมการชุมชนและประชาชนทั้ง 13  ชุมชน    ได้มีความรู้ความเข้าใจหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย    อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สามารถนำหลักการสำคัญแบบประชาธิปไตยมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม   ลดการเผชิญหน้า  และลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน    โดยมีวิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี  มาบรรยายและดำเนินกิจกรรมในการฝึกอบรมดังกล่าว

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 01 เมษายน 2023
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2023 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.