• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 175,528,614 hits to-date.  This site has seen 175,528,614 hits to-date.  This site has seen 175,528,614 hits to-date.  This site has seen 175,528,614 hits to-date.  This site has seen 175,528,614 hits to-date.  This site has seen 175,528,614 hits to-date.  This site has seen 175,528,614 hits to-date.  This site has seen 175,528,614 hits to-date.  This site has seen 175,528,614 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประชุมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายการดูแลนักเรียนระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 1 พิมพ์

     โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจัดให้มีการประชุมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายการดูแลนักเรียนระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 1 ณ อาคารโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา

Image

 

     โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา นำโดยท่านผู้อำนวยการ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ได้ริเริ่มจัดตั้งโครงการเสริมสร้างเครือข่ายการดูแลนักเรียนระหว่างสถาบันขึ้น ด้วยเห็นความสำคัญของการป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน จึงได้จับมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้รับเกียรติจาก นายวรจักร  สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชา และ พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย สุวรรณนุกูล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีราชา ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการเสริมสร้างเครือข่ายฯ
     ซึ่งเครือข่ายสถาบันที่เข้าร่วมโครงการเป็นสถานศึกษาในเขตอำเภอศรีราชา ประกอบด้วย 1) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  2) โรงเรียนดาราสมุทร  3) โรงเรียนศรีราชา  4) โรงเรียนสุรศักดิ์  และ 5) โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการร่วมมือเสริมสร้างเครือข่ายการดูแลนักเรียนฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา ซึ่งเป็นการแบ่งปันกระบวนการคิด กระบวนการดำเนินการและผลการปฏิบัติที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการดูแลนักเรียน  2) เพื่อร่วมกันวางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาในการดูแลนักเรียน 3) เพื่อสร้างเครือข่ายในการดูแลนักเรียนร่วมกันระหว่าง 5 โรงเรียน
     โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจึงจัดให้มีการประชุมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายการดูแลนักเรียนระหว่างสถาบันครั้งที่ 1 ขึ้น เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ อาคารโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา โดยมีรายนามผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
     1. ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ
     2. ภราดาวิหาร ศรีหาพล รองผู้อำนวยการ
     3. มาสเตอร์วิชัย โพนทะยาน หัวหน้าฝ่ายปกครอง
     4. มาสเตอร์ภคภพ ประทุมสิทธิกุล ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครองระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     5. มาสเตอร์ชัยวัชร์ ต่อจรัส ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครองระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา
     1. นายสุชาติ กรีแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
     2. นางเตือน ติระยะพานิชกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน

โรงเรียนศรีราชา
     1. นางชลาลัย มณีเขียว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
     2. นายเศรษฐสิทธิ์ สุกปลั่ง หัวหน้างานความปลอดภัย

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
     1. น.ส.ศิริรัตน์ อินจิ๋ว หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
     2. นางกนกวรรณ บางโม ฝ่ายปกครองประถมศึกษา

โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
     1. นางณัฐชา ทองสดายุ รองผู้อำนวยการ
     2. นายภักดีพงษ์ เชิดชน ครู

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
     1. นายพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมฯ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2023
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2023 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.