• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 175,529,238 hits to-date.  This site has seen 175,529,238 hits to-date.  This site has seen 175,529,238 hits to-date.  This site has seen 175,529,238 hits to-date.  This site has seen 175,529,238 hits to-date.  This site has seen 175,529,238 hits to-date.  This site has seen 175,529,238 hits to-date.  This site has seen 175,529,238 hits to-date.  This site has seen 175,529,238 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ว.อาชีวะฯ ศรีราชา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา พิมพ์

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

Image

     ที่  ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา  นางสาวกรวรรณ เตมียศร  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 3 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสุจิตรา หมื่นพวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา คณะผู้บริหารเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา  และคณะครู เข้าร่วม ในพิธีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความผูกพันกับสถาบัน ทั้งยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอีกด้วย

Image

Image

Image

Image

     ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ได้จัดการเรียนการสอนใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ ประกอบด้วย สาขางานการบัญชี สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขางานการขาย ได้จัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2551 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คือ สาขางานการโรงแรม โดยจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2555 และได้จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ คือ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในปีการศึกษา 2561 สำหรับปีการศึกษา 2565 มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 80 คน

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2023
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2023 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.