เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,013,982 hits to-date.   This site has seen 178,013,982 hits to-date.   This site has seen 178,013,982 hits to-date.   This site has seen 178,013,982 hits to-date.   This site has seen 178,013,982 hits to-date.   This site has seen 178,013,982 hits to-date.   This site has seen 178,013,982 hits to-date.   This site has seen 178,013,982 hits to-date.   This site has seen 178,013,982 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Latest News


Home
พิธีมอบทุนโครงการกองทุนไฟฟ้าพัฒนาเยาวชน พิมพ์

     กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1 มอบทุนการศึกษาโครงการกองทุนไฟฟ้าพัฒนาเยาวชน

Image

 

     ที่ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหารา นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานมอบทุนโครงการกองทุนไฟฟ้าพัฒนาเยาวชน โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา โครงการ กองทุนไฟฟ้าพัฒนาเยาวชน" โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ทั้งนี้ เนื่องจาก ผู้จัดมองเห็นความสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนไทย  ซึ่งจะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว แต่เนื่องจากปัญหาความยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์   จึงทำให้เด็กและเยาวชนขาดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อเนื่อง  อาจทำให้มองไม่เห็นโอกาสและหมดความหวังที่จะเล่าเรียน 
     โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1 ได้ร่วมกันพิจารณาสนับสนุนโครงการกองทุนไฟฟ้าพัฒนาเยาวชน โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  ให้กับนักเรียนจำนวน 388 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาท  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษามีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ส่งเสริมให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษามีผลการเรียน และพฤติกรรมที่ดีเพื่อให้สถานศึกษาและชุมชนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตั้งใจเรียน และเห็นความสำคัญของการศึกษา

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 27 พฤษภาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.