• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,207,722 hits to-date.  This site has seen 178,207,722 hits to-date.  This site has seen 178,207,722 hits to-date.  This site has seen 178,207,722 hits to-date.  This site has seen 178,207,722 hits to-date.  This site has seen 178,207,722 hits to-date.  This site has seen 178,207,722 hits to-date.  This site has seen 178,207,722 hits to-date.  This site has seen 178,207,722 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
STAY STRONG ก้าวอย่างมั่นคง 29 ปี พิมพ์

     ร่วมเปิด STAY STRONG ก้าวอย่างมั่นคง 29 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 

Image

     วันนี้ เวลา  10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์   กาสลัก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา  ร่วมเปิด STAY STRONG ก้าวอย่างมั่นคง 29 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยมี นายพีรพัฒน์  มั่งคั่ง  ผู้อำนวยการสำนักบริการ มหาวิทยาลัยบูรพา   กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ 
     สำนักบริการวิชาการ ถือเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ที่มีภารกิจสำคัญด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมรวมทั้งความร่วมมือกับคณะและส่วนงานต่าง ๆ ทั้งยังทำหน้าที่ให้บริการวิชาการในสิ่งที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในศาสตร์ที่หลากหลาย และการบริการวิชาการในทุกรูปแบบให้เกิดความคล่องตัว ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง โดยในปี 2565 สำนักบริการวิชาการได้รับมอบหมายพันธกิจใหม่ตามทิศทางและแผนยุทธศาสตร์ของสภามหาวิทยาลัยในด้านหลักสูตรระยะสั้นและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยทำหน้าที่ผู้ดำเนินการสำรวจศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยบูรพา และร่วมจัดการศึกษาแนวใหม่และการศึกษาตลอดชีวิตที่่เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย

 Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

     บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัท บิทคับ เวิล์ดเทค จำกัด เป็นหน่วยงานที่เล็งเห็นความสำคัญในนโยบายเพื่อสังคมในด้านการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในประเทศ บิทคับ ได้ใช้ทักษะทางปัญญาแห่งความเชี่ยวชาญนั้น สู่การพัฒนาคอร์สเรียนระยะสั้นภายใต้หัวข้อหลัก 5 หัวข้อ (AI, IoT, Cloud, Big Data, Blockchain) เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ ประกอบกับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยสำนักบริการวิชาการ มีความพร้อมในการเป็นหน่วยงานต้นแบบเพื่อขยายความร่วมมือและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นนี้ไปยังเครือข่ายบริการวิชาการกว่า 40 สถาบันการศึกษาได้ ทั้งยังมีความโดดเด่่นในระบบการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวและประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นต่อได้ในอนาคต ด้วยความเชี่ยวชาญอันเกิดจากการใช้ปัญญาของบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงานนี้ในสิ่งที่ตนเองถนัด จึงนำไปสู่การร่วมคิด ร่วมพัฒนาแบบผสมผสานร่วมกัน ตกผลึกเป็นที่มาของความร่วมมือทางปัญญาในครั้งนี้ และเราต่างมุ่งหวังว่าเราจะเชื่อมโยงโลกแห่งอนาคตได้ด้วยทักษะสมัยใหม่ร่วมกัน

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 14 มิถุนายน 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.