เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,013,610 hits to-date.   This site has seen 178,013,610 hits to-date.   This site has seen 178,013,610 hits to-date.   This site has seen 178,013,610 hits to-date.   This site has seen 178,013,610 hits to-date.   This site has seen 178,013,610 hits to-date.   This site has seen 178,013,610 hits to-date.   This site has seen 178,013,610 hits to-date.   This site has seen 178,013,610 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Latest News


Home
รร.ท.วัดราษฎร์ฯ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา พิมพ์

     โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Image

     ที่ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม นางสาวกรวรรณ เตมียศร  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  เป็นประธานการมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย จำนวน 56 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 64 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คน
     โดยมีนายเอกชัย  สาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ซึ่งทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญการจัดการศึกษาในทุกระดับที่เน้นกระบวนการการเตรียมความพร้อม เน้นเด็กเป็นสำคัญ ให้รู้จักคิด ทำ แก้ปัญหาเป็นตามวัยและตามศักยภาพ สามารถนำประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมและทักษะความรู้ต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป จึงได้จัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความภาคภูมิใจในสถานศึกษาให้ผู้ปกครองเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของนักเรียน ให้การอบรมเป็นคนดี มีความรู้ มีจิตสาธารณะ  ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนและเพื่อความรัก ความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนให้ประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปจากนั้นนายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1 ให้กับนักเรียนจำนวน 365 คน เป็นเงินรวม หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาท

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image 

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 27 พฤษภาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.