• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,317,865 hits to-date.  This site has seen 178,317,865 hits to-date.  This site has seen 178,317,865 hits to-date.  This site has seen 178,317,865 hits to-date.  This site has seen 178,317,865 hits to-date.  This site has seen 178,317,865 hits to-date.  This site has seen 178,317,865 hits to-date.  This site has seen 178,317,865 hits to-date.  This site has seen 178,317,865 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ พิมพ์

     โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 Image

     ที่ วัดศรีวนาราม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยมีนางนาถลดา ใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชนเข้าร่วมในพิธีฯ
     โดยการจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ มีพระครูนิวิฐศรัทธาคุณ เจ้าคณะตำบลบางละมุง เจ้าอาวาสวัดศรีวนาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ให้กับนักเรียนชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 60 คน มีระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 3 เมษายน 2566
     สำหรับโรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ประจำปี 2558 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้นำแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธมาบูรณาการในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยนำหลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา ให้เป็นวิถีของผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน พัฒนาบนพื้นฐานการกิน อยู่ ดู ฟัง ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ให้เป็นวิถีที่งดงาม ก่อเกิดความร่วมมือเป็นชุมชน บวร บ้าน วัด โรงเรียน อันเป็นรากฐานของวิถีพุทธในชุมชนที่งดงามและยั่งยืน การจัดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน  อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสบรรพชาใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ และได้ศึกษาตามหลักของพระพุทธศาสนา ได้นำความรู้และประสบการณ์ไปบูรณาการใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมอีกด้วย

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 21 มิถุนายน 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.