• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,205,922 hits to-date.  This site has seen 178,205,922 hits to-date.  This site has seen 178,205,922 hits to-date.  This site has seen 178,205,922 hits to-date.  This site has seen 178,205,922 hits to-date.  This site has seen 178,205,922 hits to-date.  This site has seen 178,205,922 hits to-date.  This site has seen 178,205,922 hits to-date.  This site has seen 178,205,922 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
SE Roadshow ครั้งที่ 2 พิมพ์

     ม.บูรพา จับมือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ร่วมสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนในการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม

Image

 

 

     มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายในการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงประเด็นในระดับพื้นที่ (SE Roadshow ครั้งที่ 2) ประจำปี 2566 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการสร้างเครือข่ายและสร้างการรับรู้เรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคม กลุ่มกิจการเพื่อสังคม และผู้ประกอบการระดับภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพสู่การจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม และรวมถึงเป็นการสำรวจข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการ กลุ่มกิจการเพื่อสังคม และวิสาหกิจเพื่อสังคมตามบริบทของพื้นที่ระดับภูมิภาค
     โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นทั้งผู้ประกอบการที่สนใจการดำเนินงานด้านธุรกิจเพื่อสังคม วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือวิสาหกิจชุมชนที่สนใจการดำเนินงานเพื่อสังคม ในภูมิภาคตะวันออกของประเทศ ตลอดจนนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ กิจกรรมภายในโครงการ มีการจัดกิจกรรมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม ตลอดจนสิทธิประโยชน์ของการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม อีกทั้งกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงประเด็นด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมไปถึงกิจกรรมพิเศษ Social Enterprise Clinic ให้คำปรึกษาในมิติต่าง ๆ ที่สำคัญต่อ การดำเนินงานวิสาหกิจและธุรกิจเพื่อสังคม โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สำนักงานคลัง จังหวัดชลบุรี สภาอุตสาหกรรม สำนักงานเขต 9 ธนาคารออมสิน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี East Park อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบภาคตะวันออกอีกด้วย
     ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ เพื่อสังคม กล่าวเปิดงานโครงการฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา นาคปฐม คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวรายงานโครงการฯ โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่าย ผู้ประกอบการภูมิภาค ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 14 มิถุนายน 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.