• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 175,530,918 hits to-date.  This site has seen 175,530,918 hits to-date.  This site has seen 175,530,918 hits to-date.  This site has seen 175,530,918 hits to-date.  This site has seen 175,530,918 hits to-date.  This site has seen 175,530,918 hits to-date.  This site has seen 175,530,918 hits to-date.  This site has seen 175,530,918 hits to-date.  This site has seen 175,530,918 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
อว.เลือก ม.บูรพา ปูพรมกิจกรรม U2T for BCG พิมพ์

     วันที่ 10 พ.ค.66 ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG บทเรียนจากอดีต สู่ความต่อเนื่องยั่งยืน

Image

     โครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติรับทราบการดำเนินงาน และขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจากระยะเวลา 3 เดือนเป็นระยะเวลา 9 เดือน (1 กรกฎาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหน่วยงานของ อว. ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนและพัฒนาช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการภายใต้โครงการ U2T for BCG โดยมุ่งหวังชุมชนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่มีขีดความสามารถ เข้มแข็ง ต่อยอดธุรกิจ และสามารถบริหารจัดการตนเองได้ ด้วยการนำศักยภาพด้านการอุดมศึกษาเข้าไปเป็นพี่เลี้ยง
     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) โดยรับผิดชอบพัฒนา 208 ตำบลในพื้นที่ภาคตะวันออก รวม 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา โดยมีการจ้างงานประชาชนทั่วไปและบัณฑิต จำนวน 1,868 คน

Image

Image

Image

Image

Image

Image

     มีการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยวชุมชน รวม 416 รายการ มีหน่วยงานในมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมดำเนินการทั้งสิ้น 27 ส่วนงาน ทั้งวิทยาเขตบางแสน จันทบุรี และสระแก้ว ซึ่งงานในครั้งนี้จะมี 2 กิจกรรมหลัก คือ 1.การจัดแสดงผลิตภัณฑ์เด่นจากโครงการ U2T for BCG โดยมีผู้ประกอบการจากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 ร้านค้า สินค้าที่นำมาจัดแสดงภายในงาน เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และสินค้าประเภทอาหาร และ 2.กิจกรรมการเสวนาเพื่อถอดบทเรียนผลการดำเนินงานโครงการ U2T for BCG ในพื้นที่ภาคตะวันออก ภายใต้หัวข้อ "U2T for BCG บทเรียนจากอดีต สู่ความต่อเนื่องยั่งยืน
     นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา ยังได้รับมอบหมายให้เป็น มหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคตะวันออก (Regional System Integrator) เพื่อประสานงานระดับภูมิภาค กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ดูแลตำบลในภาคตะวันออกอีกด้วย

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2023
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2023 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.