• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 175,531,926 hits to-date.  This site has seen 175,531,926 hits to-date.  This site has seen 175,531,926 hits to-date.  This site has seen 175,531,926 hits to-date.  This site has seen 175,531,926 hits to-date.  This site has seen 175,531,926 hits to-date.  This site has seen 175,531,926 hits to-date.  This site has seen 175,531,926 hits to-date.  This site has seen 175,531,926 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.ศรีราชา พิมพ์

     เทศบาลเมืองศรีราชาจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566

Image

     ที่  ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา นางสาวกรวรรณ  เตมียศร รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศรีราชา โดยการปฐมนิเทศ เป็นกิจกรรมแรกของปีการศึกษา ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็ก การพบปะพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง เกี่ยวกับรายละเอียดของการจัดโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาเด็ก การสร้างข้อตกลงและกฎระเบียบของ การมาโรงเรียน รวมทั้ง เป็นการสร้างพื้นฐานความร่วมมืออันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการตามวัยอย่างเหมาะสม พร้อมที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นทรัพยากรสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต
     โดยมีการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารงานด้านงบประมาณของการจัดการศึกษาการบรรยายเกี่ยวกับงานบริหารภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงบรรยายเกี่ยวกับการสร้างข้อตกลงกฎระเบียบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 75 คน

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2023
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2023 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.