• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 175,530,798 hits to-date.  This site has seen 175,530,798 hits to-date.  This site has seen 175,530,798 hits to-date.  This site has seen 175,530,798 hits to-date.  This site has seen 175,530,798 hits to-date.  This site has seen 175,530,798 hits to-date.  This site has seen 175,530,798 hits to-date.  This site has seen 175,530,798 hits to-date.  This site has seen 175,530,798 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทม.ศรีราชา จัดประชุม คกก.ชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม พิมพ์

     เทศบาลเมืองศรีราชา จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองศรีราชา ครั้งที่ 7/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

Image

     ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา  โดยมีนายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายอนันต์ วนไพศาล ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการชุมชนเทศบาล ทั้ง 13 ชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้
     ภายในการประชุมฯ มีการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน อีกทั้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561 การดำเนินการจัดการถังขยะเปียกลดโลกร้อน จำนวน 5 ชุมชน การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเขตเมือง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2 มิถุนายน 2566 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
     จากนั้น คณะผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการแต่ละชุมชนได้นำเสนอปัญหา ความต้องการ ให้กับคณะผู้บริหารทราบ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนได้อย่างตรงจุด อาทิ การจราจรภายในชุมชน การปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำภายในชุมชน ฯลฯ และแจ้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์การปล่อยปลา ปล่อยกุ้ง บริเวณภายในเกาะลอย ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ำและรักษาระบบนิเวศน์อ่าวศรีราชาให้คงความอุดมสมบูรณ์

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2023
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2023 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.