เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,013,955 hits to-date.   This site has seen 178,013,955 hits to-date.   This site has seen 178,013,955 hits to-date.   This site has seen 178,013,955 hits to-date.   This site has seen 178,013,955 hits to-date.   This site has seen 178,013,955 hits to-date.   This site has seen 178,013,955 hits to-date.   This site has seen 178,013,955 hits to-date.   This site has seen 178,013,955 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Latest News


Home
อ.ศรีราชา จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พิมพ์

     นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในการเปิดงานรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566

Image

     ที่  ด้านหน้าอาคารศรีราชาประชาคมนายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในการเปิดงานรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ทุกหมู่บ้าน เข้าร่วม
     จากระบบรายงานเฝ้าระวังโรค สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในปี 2566 อำเภอศรีราชา พบผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 จำนวน 443 รายคิดเป็นอัตราป่วย 137.17 ต่อแสนประชากร โดยพบผู้ป่วยกระจายในทุกตำบล และมีแนวโน้มพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงกลางเตือนพฤษภาคมไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นฤดูกาลของการระบาตของโรคไข้เลือดออก อำเภอศรีราชาจึงได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันควบคุมและรักษาโรคไข้เลือดออกเป็นอย่างมาก จึงได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์นี้ขึ้น ในพื้นที่อำเภอศรีราชาทั้ง 8 ตำบล
     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในบ้านเรือน ชุมขน ของตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เน้นการสร้างทีมเครือข่าย จากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อสม. โรงเรียน วัด และสถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่อำเภอศรีราชา ขับเคลื่อนการทำงานของภาคีเครือข่ายในระดับตำบลและหมู่บ้าน โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ประชาชนมีความรู้เกิดความตระหนัก และนำไปปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก และชุมชนมีระบบเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกที่ดีและต่อเนื่อง โดยกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง กำนัน 8 ตำบล ผู้ใหญ่บ้าน 60 หมู่บ้าน ตัวแทน อสม. จำนวน 60 คน และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 12 แห่ง

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 27 พฤษภาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.