• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,319,986 hits to-date.  This site has seen 178,319,986 hits to-date.  This site has seen 178,319,986 hits to-date.  This site has seen 178,319,986 hits to-date.  This site has seen 178,319,986 hits to-date.  This site has seen 178,319,986 hits to-date.  This site has seen 178,319,986 hits to-date.  This site has seen 178,319,986 hits to-date.  This site has seen 178,319,986 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
กฟผ. ร่วมจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 2 พิมพ์

     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 2

Image

     ที่  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย  คุณเกษณภา มหารัตนวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 2 ปัจจุบันยานยนต์ไฟฟ้า นับเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกเห็นได้จากอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วสำหรับประเทศไทย
     อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าถูกกำหนดให้เป็นอุตสาหกรรมหลัก ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย มีเป้าหมาย และภารกิจสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมของทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดโครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคตขึ้น และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการตระหนักรับรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้ากับภาครัฐ และภาคประชาชนส่งเสริมให้เกิดแนวคิดการออกแบบ และสร้างนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นเป็นเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ และความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าตามหลักวิศวกรรม และความปลอดภัยเป็นแนวทางในการสร้างโมเดลธุรกิจ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้น เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนในประเทศไทย โดยคนไทยก่อให้เกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างนักลงทุน ผู้ประกอบการ และผู้เข้าร่วมแข่งขัน
     ในกิจกรรมการแข่งขัน โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องนำรถจักรยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในมาดัดแปลงให้เป็นรถจักรยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน การคัดเลือกผู้เข้าร่วมแข่งขันผ่านการนำเสนอแผนธุรกิจ และการแข่งขันภาคสนาม

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 21 มิถุนายน 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.