เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 176,870,450 hits to-date.   This site has seen 176,870,450 hits to-date.   This site has seen 176,870,450 hits to-date.   This site has seen 176,870,450 hits to-date.   This site has seen 176,870,450 hits to-date.   This site has seen 176,870,450 hits to-date.   This site has seen 176,870,450 hits to-date.   This site has seen 176,870,450 hits to-date.   This site has seen 176,870,450 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
สว่างบริบูรณ์แนะแนวทุนการศึกษา KOSEN พิมพ์

     โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา จัดกิจกรรมแนะแนวทุนการศึกษา KOSEN ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อวางรากฐานการศึกษาสู่ระดับมหาวิทยาลัย

Image

     วันที่ 6 ก.ค.66 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารแปดเซียน โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา จ.ชลบุรี นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร รองผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนและผู้ปกครอง หรือ KOSEN KMITL Road Show พร้อมด้วย นายนิติ เรืองรัตนากร ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา นายวินัย สิทธิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ผู้ปกครอง เด็กนักเรียนโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา และโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่เมืองพัทยา เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้บริหารจาก KOSEN มาให้รายละเอียดแผนการศึกษากับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
     นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร รองผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา  เปิดเผยว่า ด้วยนโยบายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา คือการตอบสนองให้โรงเรียนมีความพร้อมกับโลก ปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นโรงเรียน 4 ภาษา ที่ดีที่สุดในเมืองพัทยา ประกอบไปด้วยภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิชาหลัก วิชาพื้นฐานเข้มข้น และภาษาเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันระบบการศึกษาด้านเทคโนโลยีโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาได้นำหลักสูตรการเขียนโปรแกรมเพิ่ม เข้าไปในบทเรียนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ประถม จนถึงมัธยม หลักสูตรการเรียนการสอนเน้นความสำคัญกับหัวใจหลัก ของ Coding (การโค้ดดิ้ง) คือ หลักหลักการคิดเชิงตรรกะ Algorithm (อัลกอริทึม) การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นลำดับ ขั้นตอนการเขียนสัญลักษณ์เพื่อบอกลำดับขั้นตอน ลำดับความคิดและสื่อสารให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ สร้างสรรค์ชิ้นงาน ให้สำเร็จ (Project Based Learning) ประดิษฐ์นวัตกรรม ออกแบบหุ่นยนต์ภารกิจ และการเข้าร่วมการแข่งขัน Robotics ระดับประเทศและนานาชาติต่อไป “School of Technology & Engineering Pathway, Pattaya  
     ทั้งนี้ จึงได้กิจกรรมแนะแนวนักเรียนและผู้ปกครอง หรือ KOSEN KMITL Road Show ที่โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมคุณภาพที่ทางผู้บริหารให้ความสำคัญ ไม่ใช่เพียงแค่นักเรียนของ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาเท่านั้น แต่ต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาเด็กๆ ในชุมชนจากโรงเรียนต่างๆ ให้มีโอกาส ในการเรียนรู้ และสามารถสอบเข้าชิงทุนโคเซ็นญี่ปุ่นนี้ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศชั้นนำของโลกที่มีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีระดับ สากล กลไกและหลักการของการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ คือ การผลิต บุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความ ต้องการของสายงานต่างๆ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยานั้นได้เป็นสมาชิกเข้าร่วมเครือข่าย โครงการ K-Engineering Extension School (K-EES) และที่ผ่านมาโรงเรียนสว่างฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนของโรงเรียน และนักเรียนต่างโรงเรียนในเขตพื้นที่เมืองพัทยาได้มีโอกาสรับการเรียนรู้นอกสถานที่ และเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ต่าง ๆของสถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ค้นพบตัวเอง เกิดแรงบันดาลใจ และได้แนวทางในการศึกษาต่อ
     นายสินธ์ไชย เปิดเผยต่อว่า โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยานั้นได้สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ สร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการเรียน การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการเข้าถึง แหล่งเรียนรู้ในสถานที่จริง ใกล้ชิดผู้เชี่ยวชาญ ลงมือทดลอง ปฏิบัติเพื่อพัฒนาครูและนักเรียน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ เพื่อดำเนินการพัฒนาโรงเรียนไปสู่การเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน สร้างเป้าหมายให้นักเรียนเติบโต เป็นบุคลากรที่มีปัญญาทักษะคุณภาพในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.