เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 176,869,394 hits to-date.   This site has seen 176,869,394 hits to-date.   This site has seen 176,869,394 hits to-date.   This site has seen 176,869,394 hits to-date.   This site has seen 176,869,394 hits to-date.   This site has seen 176,869,394 hits to-date.   This site has seen 176,869,394 hits to-date.   This site has seen 176,869,394 hits to-date.   This site has seen 176,869,394 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ฝึกอบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พิมพ์

     เทศบาลเมืองศรีราชา  จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

Image

     ที่ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา  อำเภอศรีราชา  นายศรุต รัตนะวลีลิขิต เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ พวงน้อย ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองศรีราชา ในนามผู้จัดทำ กล่าวรายงานการจัดโครงการ
     การจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ บุคลากร คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อม ในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารราชการ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และระเบียบในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึง สิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย  การฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 75 คน ได้รับการสนับสนุน วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัดชลบุรี นำโดย  นางนุชจรี กิจสุวรรณ  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สังกัด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติมาบรรยายในการฝึกอบรมครั้งนี้

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.