เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 176,870,186 hits to-date.   This site has seen 176,870,186 hits to-date.   This site has seen 176,870,186 hits to-date.   This site has seen 176,870,186 hits to-date.   This site has seen 176,870,186 hits to-date.   This site has seen 176,870,186 hits to-date.   This site has seen 176,870,186 hits to-date.   This site has seen 176,870,186 hits to-date.   This site has seen 176,870,186 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
รร.ท.วัดราษฎร์ฯ จัด "เขียว - เหลืองเกมส์" พิมพ์

     โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566

Image

     ที่   ศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรมนางสาวกรวรรณ  เตมียศร รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธี เปิดกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566โดยมี นายเอกชัย สาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขันกีฬาภายใน หรือ "เขียว - เหลืองเกมส์"

Image

Image

Image

Image

Image

     ด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม มีนโยบายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงาม ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬา โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม จึงได้จัดการแข่งขันกีฬา "เขียว - เหลืองเกมส์ " โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องกฎ กติกาพร้อมระเบียบในการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในการทำงานร่วมกันและมีความสามัคคีในหมู่คณะโดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ที่เป็นกีฬาพื้นบ้าน จัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์อีกด้วย

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.