เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 176,903,637 hits to-date.   This site has seen 176,903,637 hits to-date.   This site has seen 176,903,637 hits to-date.   This site has seen 176,903,637 hits to-date.   This site has seen 176,903,637 hits to-date.   This site has seen 176,903,637 hits to-date.   This site has seen 176,903,637 hits to-date.   This site has seen 176,903,637 hits to-date.   This site has seen 176,903,637 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
รพ.สมเด็จฯ จัดประชุมวิชาการ หัวข้อ “สร้างสุขให้บุคลากรด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี” พิมพ์

     โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาจัดการประชุมวิชาการและงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลประจำปี 2566 ครั้งที่ 23 หัวข้อเรื่อง สร้างสุขให้บุคลากรด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี

Image

     ที่ ห้องประชุมลีลาวดี1 ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์  100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณนภาธร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิด ประชุมวิชาการประจำปี 2566 ครั้งที่ 23 หัวข้อเรื่อง "Employee Well-being and Quality of Working Life สร้างสุขให้บุคลากรด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี" ภาคเจ้าหน้าที่ ซึ่งการพัฒนาความมีประสิทธิภาพในการทำงานกับการพัฒนาสุขภาวะของบุคลากรเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เพราะส่งผลต่อกันโดยตรง หากบุคลากรมีสุขภาวะที่ดี ก็จะมีผลงานที่มีคุณภาพ และมีอัตราการป่วย ลา ขาดงานและลาออกที่น้อยลงด้วย ซึ่งสุขภาวะด้านอาชีพ สังคม ร่างกาย และการมีส่วนร่วมนั้น เป็นการวางรากฐานวัฒนธรรมองค์กรที่ทำให้บุคลากรรู้สึกมีคุณค่า รู้สึกไว้วางใจต่อกัน และมีสุขภาวะในด้านต่าง ๆ ที่ดีด้วย
     ฝ่ายวิชาการและวิจัยร่วมกับคณะกรรมการวิชาการ จึงได้จัดประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการสร้างสุขภาวะที่ดีในการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการมีปฏิสัมพันธ์กันในหน่วยงานและเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมภาคภูมิมีใจในการนำเสนอผลงานของบุคลากรในโรงพยาบาลโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้บริหารของโรงพยาบาล มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.