เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 176,904,894 hits to-date.   This site has seen 176,904,894 hits to-date.   This site has seen 176,904,894 hits to-date.   This site has seen 176,904,894 hits to-date.   This site has seen 176,904,894 hits to-date.   This site has seen 176,904,894 hits to-date.   This site has seen 176,904,894 hits to-date.   This site has seen 176,904,894 hits to-date.   This site has seen 176,904,894 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
MBAC จัดแข่งกีฬาสีภายใน พิมพ์

     วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ  จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566

Image

 

     ที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระ อาจารย์  เกษร วุฒิสินธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ดร.สิทธิพงษ์ ภูมิ ภักดีพรรณ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566

Image

Image

Image

     โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความมุ่งมั่น และตั้งใจในการบริหารจัดการด้านการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะทางด้านวิชาชีพ โดยดำเนินการควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และการจัดกีฬาสีภายในครั้งนี้ ได้จัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักให้อภัย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแสดงศักยภาพในด้านการกีฬา และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักการวางแผนการทำงานเป็นหมู่คณะ
     การจัดกีฬาภายในของวิทยาลัย ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 1,300 คน ประกอบด้วยสีทั้งหมด 4 สี ได้แก่ สีฟ้า สีชมพู สีม่วง และสีแดง ซึ่งนอกจากมีการแข่งขันประเภทต่างๆแล้ว ยังมีการประกวดขบวนพาเหรด เชียร์ลีดเดอร์ กองเชียร์ และสแตนด์เชียร์อีกด้วยด้วย

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.