เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 176,904,531 hits to-date.   This site has seen 176,904,531 hits to-date.   This site has seen 176,904,531 hits to-date.   This site has seen 176,904,531 hits to-date.   This site has seen 176,904,531 hits to-date.   This site has seen 176,904,531 hits to-date.   This site has seen 176,904,531 hits to-date.   This site has seen 176,904,531 hits to-date.   This site has seen 176,904,531 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ยูนิไทย รับรางวัลสถานประกอบการที่รับผิดชอบต่อสังคม ต่อเนื่อง ปีที่ 12 พิมพ์

     บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด  รับรางวัลสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 จากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เพื่อเป้าหมายการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2566 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

Image

     นายสุนทร กองรักษเวช ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัลสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2566 CSR-DIW Continuous Award 2023 พร้อมด้วย นางสาวทัศนีย์ สร้อยฟ้า ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และทีมงานชุมชนสัมพันธ์ฯ ร่วมพิธีมอบรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566  ณ ห้องจูบิลี่บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2566 โดยมีนายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
     บริษัทยูนิไทยชิปยาร์ดฯ สนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับเยาวชน รวมถึงกลุ่มสตรีในชุมชน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และช่างเชื่อมโลหะ ให้แก่เยาวชนในชุมชน การส่งเสริมอาชีพใหม่ให้กลุ่มสตรี และพัฒนาสินค้าในชุมชนโดยรอบบริษัท เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในทักษะอาชีพด้านต่าง ๆ การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโควิด 19  รวมถึงการทำงานร่วมกับกลุ่มประมงในพื้นที่ ในโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำ การขยายพันธุ์สัตว์น้ำทางทะเล และการร่วมมือกันดูแลป่าชายเลนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนและเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี โดยให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.