เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 176,902,210 hits to-date.   This site has seen 176,902,210 hits to-date.   This site has seen 176,902,210 hits to-date.   This site has seen 176,902,210 hits to-date.   This site has seen 176,902,210 hits to-date.   This site has seen 176,902,210 hits to-date.   This site has seen 176,902,210 hits to-date.   This site has seen 176,902,210 hits to-date.   This site has seen 176,902,210 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประชุมสภา ทต.บางพระ พิมพ์

     เทศบาลตำบลบางพระประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

Image

     ที่  ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ  นายณรงค์  วารีชล ประธานสภาเทศบาลตำบลบางพระ เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 โดยในที่ประชุม นายลออง  พยนต์ นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน  แบบเปิดข้างเทท้าย 1 คัน จำนวนเงิน 1 ล้านบาท เนื่องจากรถเก็บขยะไม่พอเพียงต่อการจัดเก็บขยะในแต่ละวัน ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นจึงต้องจัดซื้อรถเก็บขยะเพิ่มเติม และเสนอญัตติขอความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมห้วยสุครีพ ช่วงที่ 4 มูลค่า สิบเก้าล้านเก้าแสนสี่หมิ่นสี่พันบาท  ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี ได้มีมติเห็นชอบให้โอนทรัพย์ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยสุครีพ ช่วงที่ 4  ให้เทศบาลตำบลบางพระรับโอนทรัพย์สิน

Image

Image

Image

Image

Image

     ด้วยโครงการก่อสร้างดังกล่าว อยู่ในเขตพื้นที่การปกครองของเทศบาลตำบลบางพระ และเพื่อเป็นการบูรณาการกับสินทรัพย์ดังกล่าวและรองรับการบริหารจัดการการปรับปรุงที่เกิดขึ้นในอนาคตเทศบาลตำบลบางพระ มีความประสงค์ขอรับความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สิน ที่เป็นสิ่งปลูกสร้างจากจังหวัดชลบุรี  คือ เขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยสุครีพ ช่วงที่ 4 มาเพื่อดูแล บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์ตามอำนาจหน้าที่ และทั้งนี้ ทรัพย์สินดังกล่าวยังช่วยให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ ซึ่งสภาเทศบาลก็มีมติเห็นชอบในทุกญัตติ

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.