เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 176,870,642 hits to-date.   This site has seen 176,870,642 hits to-date.   This site has seen 176,870,642 hits to-date.   This site has seen 176,870,642 hits to-date.   This site has seen 176,870,642 hits to-date.   This site has seen 176,870,642 hits to-date.   This site has seen 176,870,642 hits to-date.   This site has seen 176,870,642 hits to-date.   This site has seen 176,870,642 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
พิธีมอบประกาศนียบัตร บูรพา-บางพระ โมเดล พิมพ์

     ผู้ผ่านการอบรมโครงการวิจัยการพัฒนาเครือข่ายผู้นำในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก บูรพา-บางพระ โมเดลเข้าร่วมรับประกาศนียบัตร

Image

     ที่ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ นายจงรัก  สุขประเสริฐ  รองนายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายผู้นำในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกบูรณาการองค์ความรู้จากฐานข้อมูล ภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น และ นวัตกรรมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเกื้อกูลบริการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม บูรพา-บางพระ โมเดล

Image

Image

Image

Image

     ซึ่งโครงการวิจัย ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้นำในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน เน้นการพัฒนาศักยภาพผู้นำในพื้นที่เป้าหมาย ให้มีความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลในชุมชน โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาอาหาร และการดูแลสุขภาพในชุมชน รวมถึงการประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชนให้เกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพอย่างสูงสุด เช่น สมุนไพรในชุมชน รั้วกินได้ และการดูแลสุขภาพเบื้องต้นโดยใช้องค์ความรู้ที่สืบทอดมารุ่นต่อรุ่น เป็นต้น  การดำเนินการดังกล่าวจะส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน ลดภาวะพึ่งพาจากภาครัฐ และสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกด้วย
     การดำเนินการจัดขึ้น  ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน  2566 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน เป็นผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน และบุคคลที่ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.