เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 176,868,761 hits to-date.   This site has seen 176,868,761 hits to-date.   This site has seen 176,868,761 hits to-date.   This site has seen 176,868,761 hits to-date.   This site has seen 176,868,761 hits to-date.   This site has seen 176,868,761 hits to-date.   This site has seen 176,868,761 hits to-date.   This site has seen 176,868,761 hits to-date.   This site has seen 176,868,761 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
เปิดศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริการดี ศรีราชา-ชลบุรี พิมพ์

     ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริการดี ศรีราชา-ชลบุรี 

Image

     วันที่ 3 กันยายน 2566 ที่ศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริการดี ศรีราชา-ชลบุรี ภายในที่ว่าการอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริการดี ศรีราชา-ชลบุรี  โดยมี ดร.วิริยพล  คณาสิริวัฒน์  ประธานศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริการดี ศรีราชา-ชลบุรี  กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสินค้าฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายนริศ  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มผู้ประกอบการOTOP  และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิด ทั้งนี้มีการลงนาม MOU ขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมสินค้าฯ ระหว่างภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มผู้ประกอบการSME และกลุ่มOTOP เพื่อให้การจัดจำหน่ายและบริการ ไปในทางทิศทางเดียวกันและยั่งยืน

Image

Image

Image

Image

Image

     เนื่องจากที่ผ่านมาสินค้า OTOP ของท้องถิ่นจำนวนมากไม่ประสบความสำเร็จ ปัญหาหลักมาจากไม่มีแผนการตลาดที่ชัดเจน ช่องทางการจำหน่ายไม่ทั่วถึง อีกทั้งเป็นสินค้าที่ซ้ำๆและเหมือนท้องถิ่นอื่นๆ ไม่มีความแตกต่างจึงไม่เป็นที่ดึงดูดของผู้บริโภค
     ดังนั้นจึงได้จัดศูนย์ส่งเสริมสินค้าฯ ดังกล่าวขึ้นเพื่อจัดระบบการบริหารตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เช่น การให้ความรู้ ฝึกอบรม ให้คำปรึกษาการจัดจำหน่าย เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้ยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ ส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยได้นำสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่นเข้ามาจำหน่ายในศูนย์     
     โดยจะมีการคัดเลือกสินค้า OTOP Produce Champion ที่ขึ้นชื่อในอำเภอศรีราชาและพื้นที่ต่างๆในจังหวัดชลบุรี เพื่อนำมาจำหน่ายในศูนย์ส่งเสริมสินค้าฯ และประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ และจัดจำหน่ายทางออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้โดยง่าย  โดยนำร่องในอำเภอศรีราชาเป็นแห่งแรก และจะมีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริการ  ในอำเภออื่นๆ ต่อไป

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.