เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 176,871,077 hits to-date.   This site has seen 176,871,077 hits to-date.   This site has seen 176,871,077 hits to-date.   This site has seen 176,871,077 hits to-date.   This site has seen 176,871,077 hits to-date.   This site has seen 176,871,077 hits to-date.   This site has seen 176,871,077 hits to-date.   This site has seen 176,871,077 hits to-date.   This site has seen 176,871,077 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ปลูกปอเทืองเหลืองอร่ามถวายพ่อ พิมพ์

     อบต.บ่อวิน ปลูกปอเทือง 6 ไร่ ถวายพ่อให้ออกดอกบานสะพรั่งในวันดินโลก

Image

    เมื่อเวลา 16.00 น. (วันที่ 5 ตุลาคม 2566) ที่บริเวณที่ดินของกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์อบต.บ่อวิน และกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์บ้านพันเสด็จในจำนวน 6 ไร่ พื้นที่ หมู่ 7 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นายสิรวิชฐ์  อำไพวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เปิดกิจกรรมปลูกปอเทืองเหลืองอร่ามทั่วแผ่นดิน เนื่องในวันดินโลกในวันที่ 5ธันวาคม ที่จะถึงนี้ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ผู้นำท้องถิ่น  ประชาชน ร่วมกันหว่านปอเทืองในพื้นที่ เพื่อน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงศึกษาวิธีการจัดการดิน และแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินมากกว่า 70 ปี
     การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ที่ทรงศึกษาวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน เพื่อสนับสนุนการสร้างการรับรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่อง เพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน สามารถเพิ่มปริมาณธาตุอาหาร และอินทรีย์วัตถุในดินที่เหมาะสม ต่อการปลูกพืช เพื่อสร้างการรับรู้และความสำคัญของทรัพยากรของประชาชน ช่วยปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามและปรับปรุงบำรุงดิน ช่วยเพิ่มธาตุอาหารที่จำเป็นกับพืช ส่งผลให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะต่อการปลูกพืช หน่วยงานในสังกัดองค์กรท้องถิ่น เกิดความรักความสามัคคี ร่วมคิดร่วมทำโดยหว่านเมล็ดปอเทืองจำนวน 6 ไร่ เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและช่วยเพิ่มธาตุอาหารที่จำเป็นกับพืช ส่งผลให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อไป

Image

     นายสิรวิชฐ์  อำไพวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ท่านได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ปัญหาทรัพยากรดินมากว่า 70 ปี ต้นปอเทือง นั้น เป็นต้นไม้ หนึ่งในพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ในเรื่องการปรับปรุงดิน ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงแนะนำให้แก่เกษตรกรทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดใช้เอง เพื่อแก้ความเป็นกรดให้แก่ดิน ทดแทนการใช้ปุ๋ย พระองค์ท่านได้ศึกษาพบว่า ต้นปอเทือง เป็นพืชที่มีคุณสมบัติในการบำรุงดิน และเป็นปุ๋ยพืชสดที่ดีมากในการปรับปรุงดินให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ การหว่านปอเทือง 1 ครั้ง เท่ากับการปรับปรุงโครงสร้างดินได้ถึง 15 ปี สำหรับต้นปอเทือง จะใช้เวลาเจริญเติบโตประมาณ 2 เดือน การทำกิจกรรมปลูกปอเทืองในวันนี้ จะทำให้ต้นปอเทืองไปออกดอกเหลืองสะพรั่งในช่วงวันที่ 5 ธันวาคมพอดี ซึ่งองค์การสหประชาชาติมีมติเห็นชอบให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก เทิดพระเกียรติพระวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน พร้อมทั้งให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญของทรัพยากรดิน และเมื่อเมื่อต้นปอเทืองเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว นอกจากจะมีประโยชน์ในด้านการแก้ไขปัญหาดิน ทุ่งปอเทืองแห่งนี้ยังเป็นจุดที่สวยมาก เหมาะแก่การถ่ายภาพอีกด้วย

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.