เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 176,904,678 hits to-date.   This site has seen 176,904,678 hits to-date.   This site has seen 176,904,678 hits to-date.   This site has seen 176,904,678 hits to-date.   This site has seen 176,904,678 hits to-date.   This site has seen 176,904,678 hits to-date.   This site has seen 176,904,678 hits to-date.   This site has seen 176,904,678 hits to-date.   This site has seen 176,904,678 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
พิธีเปิดสะพานลอยน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอย ระยะที่ 3 พิมพ์

     เทศบาลเมืองศรีราชา  จัดพิธีเปิดสะพานลอยน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอย  ระยะที่  3  เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  ยกระดับเมืองศรีราชาเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

Image

     ที่   สวนสุขภาพ   เทศบาลเมืองศรีราชา  นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธีเปิดสะพานลอยน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอย  ระยะที่  3 โดยมี  นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมือง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ด้วยเทศบาลเมืองศรีราชา มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยว และสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเขตเมืองศรีราชา เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว , ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว , ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการยกระดับให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ เทศบาลเมืองศรีราชา จึงได้จัดทำโครงการสะพานลอยน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอยขึ้น โดยมีระยะทาง รวมทั้งสิ้น 428.20 เมตร แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 ระยะ โดยดำเนินการก่อสร้าง ระยะที่ 1 , ระยะที่ 3 และระยะที่ 2 ตามลำดับ ซึ่งระยะที่ 1 เป็นก่อสร้างจากเกาะลอยออกไปในพื้นที่ทะเล ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566  

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

     ลำดับต่อมาระยะที่ 3 ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในวันนี้มีความยาว 158 เมตร งบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 86,029,600 บาท โดยใช้งบประมาณ ประจำปี 2566 รับการสนับสนุนจากสำนักงบประมาณผ่านโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor (EEC)” จำนวน 68,823,700 บาท และเทศบาลเมืองศรีราชา ตั้งสมทบ จำนวน 17,205,900 บาท โครงการสะพานลอยน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เมืองศรีราชามีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มีความชื่นชอบทัศนียภาพทางทะเล และเป็นศูนย์กลางการเล่นกีฬาทางน้ำที่มีมาตรฐานสากล 

Image

Image

 

   

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.