เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 176,033,069 hits to-date.   This site has seen 176,033,069 hits to-date.   This site has seen 176,033,069 hits to-date.   This site has seen 176,033,069 hits to-date.   This site has seen 176,033,069 hits to-date.   This site has seen 176,033,069 hits to-date.   This site has seen 176,033,069 hits to-date.   This site has seen 176,033,069 hits to-date.   This site has seen 176,033,069 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ขับเคลื่อนยกร่างธรรมนูญสุขภาพเมืองพัทยา พิมพ์

     นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกร่าง “ธรรมนูญสุขภาพเมืองพัทยา”

Image

     วันที่ 10 พ.ย.66 ที่ห้องประชุมโรงแรมไบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกร่าง “ธรรมนูญสุขภาพเมืองพัทยา” โดยมี นายศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วยนายจารึก ไชยรักษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นพ.ปรีดา แต่อารักษ์ ประธานคณะทำงานโครงการยกระดับการพัฒนากลไกและขับเคลื่อนสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา (คจ.สพ.) คณะอนุกรรมการฯ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมผู้แทนมหาวิทยาลัยบูรพา ประธานชุมชน 42 ชุมชน ผู้ประกอบการ และภาคเอกชนในเมืองพัทยา เข้าร่วมในการประชุม

Image

     สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา (คจ.สพ.) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา ที่ประชุมได้เห็นชอบประเด็นเพื่อพัฒนาเป็นระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย 1.ธรรมนูญสุขภาพเมืองพัทยา 2.ธรรมนูญสุขภาพกลุ่มอาชีพ และ 3.ธรรมนูญสุขภาพเกาะล้าน โดยให้มีการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพชุมชน เกาะล้าน ในวันที่ 6 กันยายน 2566 เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานและสร้างการมีส่วนร่วมขยายผลการขับเคลื่อนเป็นต้นแบบ สู่การยกร่างธรรมนูญสุขภาพเมืองพัทยา และร่างธรรมนูญสุขภาพกลุ่มอาชีพ ต่อมาในการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการสมัชชาสุขภาพสากลเมืองพัทยาและคณะทำงานเลขานุการกิจสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา (ลก.สพ.) ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ย.66 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกขับเคลื่อนและพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 28 ก.ย. 66 โดยให้นำประธานชุมชน 42 ชุมชน + 1 เกาะล้าน รวมถึงคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ คณะทำงานฯ และภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

Image

Image

Image

      ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหวังให้เกิดการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ สร้างความรู้ความเข้าใจและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพสากลเมืองพัทยา หาภาพอนาคตของเมืองพัทยา สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 และให้การจัดสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา ครั้งที่ 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล นำไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ก่อนจะเดินหน้ายกร่าง “ธรรมนูญสุขภาพกลุ่มอาชีพ” ในลำดับต่อไป

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 08 ธันวาคม 2023
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2023 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.