• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,942,831 hits to-date.  This site has seen 178,942,831 hits to-date.  This site has seen 178,942,831 hits to-date.  This site has seen 178,942,831 hits to-date.  This site has seen 178,942,831 hits to-date.  This site has seen 178,942,831 hits to-date.  This site has seen 178,942,831 hits to-date.  This site has seen 178,942,831 hits to-date.  This site has seen 178,942,831 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทต.บางพระ จัดอบรม “แนวทางจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน" พิมพ์

     เทศบาลตําบลบางพระ  จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชน และเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายความปลอดภัย

Image

 

     ที่  ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลตําบลบางพระ  นายจงรักษ์ สุขประเสริฐ  รองนายกเทศมนตรีตำบลบางพระ  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และที่เกิด จากการกระทำของมนุษย์ ได้สร้างความสูญเสียและทรัพย์สินของประชาชนในทุกภูมิภาค และมีแนวโน้มว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องเร่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เกิดขึ้น และเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อให้หมู่บ้าน  ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย สามารถป้องกันและช่วยเหลือตนเอง รวมทั้งช่วยเหลือชุมชนข้างเคียง ซึ่งจะช่วยลดความ สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

     ดังนั้น เทศบาลตําบลบางพระ จึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพขึ้น  โดยมีการบรรยายหัวข้อ “แนวทางจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน" และวิเคราะห์ปัญหา/จัดลำดับความสําคัญของปัญหา กำหนดแนวทางแก้ไข และนําเสนอผลงาน  ฝึกปฏิบัติการใช้งานเทคโนโลยีดิจิตอล Google Map นวัตกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อเข้าถึงแผนที่แสดงจุด ติดตั้งถังดับเพลิง และมิติอื่น ๆ พร้อมด้วยฝึกซ้อมดับเพลิงในสถานการณ์จริง โดยใช้ เทคโนโลยีดิจิตอล Google Map นวัตกรรมด้าน ความปลอดภัย เชื่อมโยงเหตุการณ์  โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดชลบุรี และ วิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าให้ความรู้ในครั้งนี้

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 19 กรกฎาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.