เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 176,033,504 hits to-date.   This site has seen 176,033,504 hits to-date.   This site has seen 176,033,504 hits to-date.   This site has seen 176,033,504 hits to-date.   This site has seen 176,033,504 hits to-date.   This site has seen 176,033,504 hits to-date.   This site has seen 176,033,504 hits to-date.   This site has seen 176,033,504 hits to-date.   This site has seen 176,033,504 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ลงพื้นที่ชลบุรี รับฟังความเห็นโครงการพัฒนาตำบลต้นแบบ พิมพ์

     วุฒิสภา ลงพื้นที่ชลบุรี รับฟังข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาตำบลต้นแบบตามนโยบายการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่

Image

     พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะ ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (ตสร.) และคณะ ในการประชุมคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฎิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (ตสร.) ในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ร่วมกับจังหวัดชลบุรี พร้อมรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาตำบลต้นแบบตามนโยบายการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ : ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยว ร่วมให้การตอนรับ
     คณะอนุกรรมาธิการ ตสร. ร่วมกับจังหวัดชลบุรีได้จัดประชุมขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ และแนวทางในการขับเคลื่อนแผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต้นแบบ : ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนารูปแบบแนวทางการขับเคลื่อนแผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 08 ธันวาคม 2023
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2023 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.