เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 176,903,349 hits to-date.   This site has seen 176,903,349 hits to-date.   This site has seen 176,903,349 hits to-date.   This site has seen 176,903,349 hits to-date.   This site has seen 176,903,349 hits to-date.   This site has seen 176,903,349 hits to-date.   This site has seen 176,903,349 hits to-date.   This site has seen 176,903,349 hits to-date.   This site has seen 176,903,349 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ปิดการประกวดวาดภาพ ครั้งที่ 22 พิมพ์

     ปิดการประกวดวาดภาพ ครั้งที่ 22 ศรีราชาเมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว ได้รับความสนใจจากเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนมาก

Image

 

     ที่  โรงยิมเกาะลอยเทศบาลเมืองศรีราชา  อำเภอศรีราชา  หลังจากปิดรับผลงานวาดภาพในการประกวดวาดภาพ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 หัวข้อ “ศรีราชาเมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว”  ที่เทศบาลเมืองศรีราชาได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และร้านภีกคอลเลคชั่น  จัดขึ้น   ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินชั้นเยี่ยม ที่นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.เดชา วราชุน เป็นประธานกรรมการตัดสิน ร่วมตัดสินผลงานวาดภาพ จากเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ที่ส่งเข้าประกวดจำนวนมาก โดยการกวดแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือระดับอนุบาล , ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 , ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 , ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 , ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 / ปวช. , ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)/อุดมศึกษา และ ประชาชนทั่วไป

Image

Image

      จากนั้นที่  สวนสาธารณะ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา  นายอนันต์ วนไพศาล ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา , นายประภัส เจริญสันติสุข รองนายกเทศมนตรี , นางสาวกรวรรณ เตมียศร  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา และ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 หัวข้อ “ศรีราชาเมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว” 
โดยสรุปผลรางวัลดังนี้
“ระดับอนุบาล”
ชนะเลิศ ได้แก่  เด็กหญิงดาริน ชนะศรี จากโรงเรียนมารีวิทย์
รองชนะเลิศ ได้แก่  เด็กหญิงแสนฐา หิรัญกุลพร  จากสถาบันสอนศิลปะ Little Art ชลบุรี
“ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3”
ชนะเลิศ  ได้แก่   เด็กหญิงณิชาภา บูรณ์เจริญ  จากโรงเรียนประภัสสรวิทยา
รองชนะเลิศ  ได้แก่  เด็กหญิงมิรินดา สาพิศ จากสถาบันสอนศิลปะ Little Art ชลบุรี
“ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5”
ชนะเลิศ  ได้แก่  เด็กหญิงรสา จันทร์สุข  จากโรงเรียนเมืองพัทยา 3
รองชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงณัฐพัชร์ ใบเงิน  จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
“ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3”
ชนะเลิศ  ได้แก่  MOZHOU   จากPansuk Art Center
รองชนะเลิศ  ได้แก่  เด็กหญิงภิรินญาน์นัน สุพัฒนวาณิชกุล  จากสถาบันสอนศิลปะ Little Art ชลบุรี
“ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 / ปวช.”
ชนะเลิศ  ได้แก่  นายทินพล เจริญอาภรณ์วัฒนา  จากโรงเรียนอริยวิจิตรบัณฑิตย์
รองชนะเลิศ  ได้แก่  นายก้องเกียรติ จันทร  จากโรงเรียนพานทอง
“ประชาชนทั่วไป”
ชนะเลิศ  ได้แก่  นายเรืองฤทธิ์ สร่องศรี
รองชนะเลิศ ได้แก่  นายธีระพงษ์ จาตุมา  จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

Image

Image

Image

Image

     โดยวัตถุประสงค์ของการจัดการประกวดครั้งนี้เพื่อส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และอนุรักษ์ บริบทพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้เป็นที่แพร่หลายทั้งประชาชนในประเทศและชาวต่างประเทศ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีได้มีการประมูลภาพวาด โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลจำนวนมาก

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.