เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 176,904,654 hits to-date.   This site has seen 176,904,654 hits to-date.   This site has seen 176,904,654 hits to-date.   This site has seen 176,904,654 hits to-date.   This site has seen 176,904,654 hits to-date.   This site has seen 176,904,654 hits to-date.   This site has seen 176,904,654 hits to-date.   This site has seen 176,904,654 hits to-date.   This site has seen 176,904,654 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
เมืองพัทยาปฐมนิเทศเปิดโครงการศึกษารถไฟฟ้า ระยะที่ 2 พิมพ์

     รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธาน เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ) โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า ระยะที่ 2

Image

     วันที่ 21 พ.ย.66 นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธาน เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ) โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า ระยะที่ 2 เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี ผู้บริหารผู้แทนหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนระดับจังหวัด อำเภอ ศาสนสถาน สถานศึกษา สถานพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนเมืองพัทยา ผู้ประกอบการ องค์กรอิสระและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุม ประมาณ 200 คน ที่ห้องประชุมโรงแรมไบรท์ตันแกรนด์พัทยา จ.ชลบุรี

Image

Image

Image

Image

     การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจง แผนงานแนวทางการศึกษาการพัฒนาระบบชนส่งสาธารณะเมืองพัทยา ในรูปแบบรถไฟฟ้าระยะที่ 2 วัตถุประสงค์ของโครงการ มี 4 ข้อ
     1.เพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบกรอบรายละเอียด (Definitive  Design) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (หนองปรือ-แยกทัพพระยา) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง(วงเวียนโลมา-แยกทัพพระยา-สนามกีฬา) หรือระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม
     2.เพื่อศึกษาระบบขนส่งสาธารณะเสริม (Feeder Route) ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบขนส่งสาธารณะหลัก ตามแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยา
     3.เพื่อศึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : ELA) และดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (หนองปรือ-แยกทัพพระยา) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง (วงเวียนโลมา-แยกทัพพระยา-สนามกีฬา) หรือระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม
     4.เพื่อศึกษาจัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โครงการรถไฟฟ้สายสีม่วง (หนองปรือ-แยกทัพพระยา) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง (วงเวียนโลมา-แยกทัพพระยา-สนามกีฬา) หรือระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม โดยเมืองพัทยาได้เปิดรับฟังความคิดเห็น จากทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง และได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาโครงการ ทั้งในส่วนของทั้งสองเส้นทางคือสายสีแดงและสายสีม่วง
     ซึ่งหลังจากนี้จะได้จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เพื่อนำเสนอแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบทางเลือกของโครงการและหลักเกณฑ์การคัดเลือกรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อแนวเส้นทางเลือกและรูปแบบทางเลือกของโครงการ และนำไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกแนวเส้นทางเลือกและรูปแบบที่เหมาะสมตามลำดับการดำเนินการของโครงการดังกล่าวต่อไป

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.