เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 176,905,475 hits to-date.   This site has seen 176,905,475 hits to-date.   This site has seen 176,905,475 hits to-date.   This site has seen 176,905,475 hits to-date.   This site has seen 176,905,475 hits to-date.   This site has seen 176,905,475 hits to-date.   This site has seen 176,905,475 hits to-date.   This site has seen 176,905,475 hits to-date.   This site has seen 176,905,475 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
พิธีมอบทุนพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน พื้นที่รอบท่าเรือแหลมฉบัง พิมพ์

     ท่าเรือแหลมฉบัง มอบทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน ในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 7 โรงเรียน โดยว่าจ้างครูเจ้าของภาษาสอนเอง หวังพัฒนาเยาวชนให้ก้าวสู่สากล มาอย่างต่อเนื่อง กว่า 10  งบประมาณเกือบ 3,150,000 ล้านบาท

Image

     วันนี้ (22 พ.ย.) นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศบาลนครแหลมฉบัง  ว่าที่ร้อยตรีรัฐกร  เขียวไพศาล นักบริหาร16 ประจำผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  เป็นประธานในการมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน พร้อมด้วยนางพรทิพา ชมพูนุช  ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ท่าเรือแหลมฉบัง และคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ณ.ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

Image

Image

Image

     ว่าที่ร้อยตรีรัฐกร  กล่าวว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง ได้สนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยโครงการนี้ได้ดำเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งประกอบด้วย ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านโครงการสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิต
     โดยเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนให้ก้าวสู่สากลจะต้องมีศักยภาพในการคิดอ่าน และสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษสื่อสาร รวมทั้งทักษะในการใช้เทคโนโลยี เนื่องจากเยาวชนเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ สมควรให้การสนับสนุน และวางพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกระบวนการจัดการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ

Image

     พร้อมทั้งให้มีประสบการณ์ตรงในการฝึกภาษาอังกฤษ และร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับครูภาษาอังกฤษเจ้าของภาษา  เพื่อจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูง โดยให้เยาวชนได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้เป็นอย่างดี
     สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2 นั้น คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชน จึงเห็นควรดำเนินการจัดหาครูสอนภาษาอังกฤษ ประเภท Non-Native มาสอนภาษาอังกฤษให้โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2 เป็นเงิน 3,150,000 บาท จำนวน 7 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านบางละมุง 2.โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม 3.โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 4.โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 5.โรงเรียนบ้านนาวัง 6.โรงเรียนบ้านโรงหีบ และ 7.โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.