เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,011,585 hits to-date.   This site has seen 178,011,585 hits to-date.   This site has seen 178,011,585 hits to-date.   This site has seen 178,011,585 hits to-date.   This site has seen 178,011,585 hits to-date.   This site has seen 178,011,585 hits to-date.   This site has seen 178,011,585 hits to-date.   This site has seen 178,011,585 hits to-date.   This site has seen 178,011,585 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Latest News


Home
อบรมลูกเสือขั้นสูงเพื่อสิ่งแวดล้อม พิมพ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดค่ายอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง ให้กับผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Image

       ที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ ผู้บริหารหน่วยงานในระดับกรม ผู้บริหารสำนักงานสิ่งแวดล้อมทั้ง 16 ภาค ผู้บริหารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ทั้ง 75 จังหวัด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ และผู้บริหารระดับสำนักและศูนย์ที่สนใจ รวมทั้งสิ้น 209 คน

       นายศักดิ์สิทธิ์ กล่าวว่า การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายส่งเสริมแลสนับสนุนข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ยังไม่เคยผ่านการฝึกอบรมวิชาลูกเสือมาก่อน ให้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาลูกเสือ หลักสุตรผู้บังคับบัญชาลูเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง เพื่อให้ได้รับความรู้ในวิชาลูกเสือ มีเกียรติและศักดิ์ศรี มีความรักสามัคคี มุ่งมั่นในการบำเพ็ญประโยชน์ ยึดถือการปกครองในระบอบประชิปไตย และเคารพในสถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

       ตามนโยบายการสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง กองลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานในพิธีสถาปณากองลูกเสืออนุรักษ์ฯ ไปเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ค่ายฝึกอบรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หลังจากที่ได้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือสถาปณากองลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานลูกเลือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ไปเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา

Image

Image

Image

Image

Image Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 27 พฤษภาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.