เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 176,906,759 hits to-date.   This site has seen 176,906,759 hits to-date.   This site has seen 176,906,759 hits to-date.   This site has seen 176,906,759 hits to-date.   This site has seen 176,906,759 hits to-date.   This site has seen 176,906,759 hits to-date.   This site has seen 176,906,759 hits to-date.   This site has seen 176,906,759 hits to-date.   This site has seen 176,906,759 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ตำบลสุรศักดิ์ ถูกเลือกเป็นเป้าหมายตำบลเข้มแข็ง พิมพ์

     อำเภอศรีราชา เลือกตำบลสุรศักดิ์ เป็นตำบลเป้าหมาย ขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทำ MOU ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการตำบล

Image

     ที่  ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอศรีราชา  นายวรจักร สถาพรภิญโญ  นายอำเภอศรีราชา  เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำปี 2567  โดยมี  นายธนภัทร เป้งทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษา ราชการแทนพัฒนาการอำเภอศรีราชา กล่าวรายงาน  ด้วยอำเภอศรีราชา ได้พิจารณาคัดเลือกตำบลสุรศักดิ์  เป็นตำบลเป้าหมายในการดำเนินงาน ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้พื้นที่ตำบลสรุศักดิ์ เป็นฐานการพัฒนาภายใต้กลไกเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับตำบล และกลไกภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคผู้นำศาสนา ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาค สื่อมวลชน ในการขับเคลื่อน ส่งเสริมให้ผู้นำ กลุ่ม องค์กร ภาคีเครือข่าย และประชาชนได้เรียนรู้ น้อมนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิต

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

     ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงาน ขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง อำเภอศรีราชา พร้อมตัวแทนภาคีเครือข่าย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร ภาคีเครือข่าย และประชาชน ได้เรียนรู้และน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต และ นํามาใช้ในการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความเข้มแข็งครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านความมั่นคง มิติด้านความมั่งคั่ง และ มิติด้านความยั่งยืน   เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการตำบล สู่ตำบล จัดการตนเอง ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการจัดทำแผนชุมชนเชื่อมโยงสู่ การจัดทําแผนตำบลที่เกิดจากการบูรณาการของทุกภาคส่วน  และ เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชนในตำบล ให้ สามารถจัดการความรู้ ค้นหารูปแบบ แนวทาง และวิธีการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นแบบอย่างที่ดีสามารถขยายผลการ ดำเนินงานไปสู่ตำบลอื่น ๆ ได้

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.