เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 176,905,907 hits to-date.   This site has seen 176,905,907 hits to-date.   This site has seen 176,905,907 hits to-date.   This site has seen 176,905,907 hits to-date.   This site has seen 176,905,907 hits to-date.   This site has seen 176,905,907 hits to-date.   This site has seen 176,905,907 hits to-date.   This site has seen 176,905,907 hits to-date.   This site has seen 176,905,907 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
อบต.บางพระ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ครั้ง 1 /2567 พิมพ์

     องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ครั้ง  1 /2567 เพื่อนำความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

Image

     ที่  ห้องประชุม อบต.บางพระ  นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เป็นประธานในการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยมีคณะผู้บริหาร อบต. บางพระ   คณะกรรมการพัฒนา กำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานใกล้เคียง พร้อมด้วยประชาชน 12 หมู่ เข้าร่วมกว่า 500 คน ในที่ประชุมได้มีการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอแนะ แสดงความคิดเห็นปัญหาในชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีหน่วยราชการต่างๆ มาร่วมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน  นอกจากนี้ยังมีการเสนอปัญหาขยะ ที่มีจำนวนมากจนล้นถังขยะเพื่อให้เป็นชุมชนน่าอยู่ บนพื้นฐานแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา การบริการสังคม และการประกอบอาชีพ การพัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจและสติปัญญาในการประกอบอาชีพอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน ตลอดจนเพื่อให้การบริหารจัดการของ อบต.บางพระ มีประสิทธิภาพและเกิดความโปร่งใส โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

Image

Image

Image

Image

Image

     นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกอบต. กล่าวว่า  การประชุมประชาคมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนชาวตำบลบางพระได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมประชาคมได้แสดงความคิดเห็นและชี้แจงปัญหา/ความต้องการของตนเองให้ อบต.บางพระ ได้รับทราบ และนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น นําไปสู่การปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน มี สโลแกน"บางพระเมืองน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี" พัฒนาแบบองค์รวม ประชาชนมีส่วนร่วม บริหารงานแบบบูรณาการ ก้าวทันเทคโนโลยี การคมนาคมสะดวก น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีงานทำ การศึกษาก้าวล้ำ ห่างไกลยาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.