• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,825,789 hits to-date.  This site has seen 178,825,789 hits to-date.  This site has seen 178,825,789 hits to-date.  This site has seen 178,825,789 hits to-date.  This site has seen 178,825,789 hits to-date.  This site has seen 178,825,789 hits to-date.  This site has seen 178,825,789 hits to-date.  This site has seen 178,825,789 hits to-date.  This site has seen 178,825,789 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
นายกเมืองพัทยาให้โอวาทน้องใหม่ พนง.เมืองพัทยา พิมพ์

     นายกเมืองพัทยา ได้กล่าวให้โอวาท พร้อมชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงาน ให้กับพนักงานจ้างที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งใหม่

Image

     วันที่ 1 ก.พ.67 ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ได้กล่าวให้โอวาท พร้อมชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงาน ให้กับพนักงานจ้างที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน 233 คน โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา รักษาการปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานฯ  ซึ่งมีที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี
     ทั้งนี้ เมืองพัทยาได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบ่งประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 115 อัตรา และประเภทพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 192 อัตรา โดยได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเมืองพัทยา ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2567 การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของเมืองพัทยาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งมีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามประกาศทั้งสิ้น 307 ราย ในครั้งแรกเมืองพัทยาได้รับรายงานตัวตามประกาศรับสมัครจำนวน 240 ราย โดยให้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้รายงานตัวจำนวน 233 ราย และมีผู้สละสิทธิจำนวน 7 ราย
     โดยในวันนี้ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดอบรมปฐมนิเทศฯ เพื่อให้ทราบและเข้าใจในบทบาทและหน้าที่รวมถึงแนวทางการทำงาน การปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ สวัสดิการต่างๆ ตลอดจนนโยบายการดำเนินงานของผู้บริหารเมืองพัทยาและยึดถือปฏิบัติ สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
     ซึ่ง นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ได้ขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ และอุทิศเวลาการทำงานให้กับทางราชการ อยู่ในระเบียบวินัยกฎเกณฑ์ข้อบังคับ ขยันหมั่นเพียร มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น มีน้ำใจต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 13 กรกฎาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.