เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,011,838 hits to-date.   This site has seen 178,011,838 hits to-date.   This site has seen 178,011,838 hits to-date.   This site has seen 178,011,838 hits to-date.   This site has seen 178,011,838 hits to-date.   This site has seen 178,011,838 hits to-date.   This site has seen 178,011,838 hits to-date.   This site has seen 178,011,838 hits to-date.   This site has seen 178,011,838 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Latest News


Home
" LCP 33 rd Anniversary Grown in the Light, Night Party” พิมพ์

     ท่าเรือแหลมฉบังฉลองวันสถาปนาครบรอบปีที่ 33 ภายใต้งาน " LCP 33 rd Anniversary Grown in the Light, Night Party”  พร้อมมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

Image

     ค่ำวันนี้ (6ก.พ.)นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 33 ปี พร้อมด้วย นายเกรียงไกร  ไชยศิริวงศ์สุข  ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย  คณะผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องพิมาน แกรนด์ บอลรูม โรงแรม แกรนด์ พาลาสโซ พัทยา
     นางมนพร  กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทของพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ประกอบกับความร่วมมือของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ การสนับสนุนจากส่วนราชการ และทุกภาคส่วน ทำให้ท่าเรือแหลมฉบัง มีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าติดอันดับที่ 19 ของโลก และเป็นท่าเรือท่องเที่ยวอันดับที่ 5 ของโลก จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ท่าเรือแหลมฉบังให้บริการขนถ่ายตู้สินค้า ไม่ต่ำกว่า 141 ล้าน TEU ขนถ่ายรถยนต์มากกว่า 20 ล้านคัน นับเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ที่มาจากความร่วมมือ และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
     ท่าเรือแหลมฉบังไม่หยุดยั้งการพัฒนา เพื่อยกระดับการให้บริการ การวางโครงสร้างท่าเรือ โดยมุ่งเน้นการให้ความสำคัญของ Smart Port ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาใช้เพื่อปรับปรุงท่าเรือให้มีประสิทธิภาพและสามารถเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง อีกก้าวของการพัฒนาภายใต้โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ ต่อยอดความสำเร็จมาจากโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกหรือ Eastern Seaboard และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กทท. คือ “ มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี 2573”
     และด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังให้เป็น World Class Port จึงมีองค์ประกอบหลายด้านเพื่อยกระดับของการให้บริการ การเพิ่มขีดความสามารถ ให้สามารถรองรับการให้บริการ จะทำให้คุณภาพของการให้บริการสูงขึ้น ช่วยลด เวลาของเรือที่เทียบท่า นอกจากนี้ยังเพิ่มศักยภาพในด้าน Productivity ด้วยการนำเอาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงานหน้าท่า และ Yard Operation รวมทั้งการริเริ่มโครงการและกิจกรรมใหม่ๆ ที่จะทำให้มีการบริการครบถ้วนมากขึ้น
     ในค่ำคืนนี้นอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองการก่อตั้งท่าเรือแหลมฉบังครบรอบ 33 ปี ยังถือว่าเป็นการจัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้บริหาร พนักงานท่าเรือแหลมฉบังทุกคนที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มที่ จนทำให้ท่าเรือแหลมฉบังประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ หน่วยงานราชการ และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ที่มีส่วนในความสำเร็จของท่าเรือแหลมฉบังในทุกวันนี้
     ด้าน นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง ได้เริ่มเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2534 เป็น ท่าเรือหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้บริการเรือสินค้าประเภทต่างๆ ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์ ท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป ท่าเทียบเรือ อเนกประสงค์ ท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ (RO-RO) ท่าเทียบเรือ โดยสาร และท่าเทียบเรือชายฝั่ง โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ทำให้เกิดเป็นความสำเร็จขององค์กร อันแสดงให้เห็นถึง ศักยภาพและความมุ่งมั่นพัฒนา จนทำให้ท่าเรือแหลมฉบังก้าวเติบโตอย่างมั่นคงมา จนครบ 33 ปี สำหรับงานเลี้ยงวันคล้ายวันสถาปนาในครั้งนี้  เต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นกันเอง เพื่อฉลองความสำเร็จและความก้าวหน้า อีกทั้งยังเป็นการแสดงความขอบคุณพนักงานท่าเรือแหลมฉบังทุกคน ที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงาน ในหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานในปีต่อๆไป

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 27 พฤษภาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.