เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 177,238,153 hits to-date.   This site has seen 177,238,153 hits to-date.   This site has seen 177,238,153 hits to-date.   This site has seen 177,238,153 hits to-date.   This site has seen 177,238,153 hits to-date.   This site has seen 177,238,153 hits to-date.   This site has seen 177,238,153 hits to-date.   This site has seen 177,238,153 hits to-date.   This site has seen 177,238,153 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Latest News


Home
Kick off Workshop “อนุกรมวิธานของปลาทะเลในประเทศไทย” พิมพ์

     สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “อนุกรมวิธานของปลาทะเลในประเทศไทย” (𝗠𝗮𝗿𝗶𝗻𝗲 𝗳𝗶𝘀𝗵 𝐓𝐚𝐱𝐨𝐧𝐨𝐦𝐲 𝐖𝐨𝐫𝐤𝐬𝐡𝐨𝐩)

Image

     เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา โดยโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านอนุกรมวิธานทางทะเลอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “อนุกรมวิธานของปลาทะเลในประเทศไทย” (𝗠𝗮𝗿𝗶𝗻𝗲 𝗳𝗶𝘀𝗵 𝐓𝐚𝐱𝐨𝐧𝐨𝐦𝐲 𝐖𝐨𝐫𝐤𝐬𝐡𝐨𝐩) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ร่วมด้วย ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล กล่าวให้การต้อนรับ
     กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สวทล. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนุกรมวิธานของปลาทะเล ลูกปลาวัยอ่อน และปลาในแนวปะการัง เพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้กับผู้เข้าร่วมอบรม และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านอนุกรมวิธานปลาทะเล รวมถึงเสริมสร้างเครือข่ายนักอนุกรมวิธานทางทะเลในอนาคต ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มการเรียนรู้ คือ 𝟏) 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐧𝐞 𝐟𝐢𝐬𝐡 𝐭𝐚𝐱𝐨𝐧𝐨𝐦𝐲 𝟐) 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐧𝐞 𝐟𝐢𝐬𝐡 𝐥𝐚𝐫𝐯𝐚𝐞 𝐭𝐚𝐱𝐨𝐧𝐨𝐦𝐲 และ 𝟑) 𝐂𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐞𝐟 𝐟𝐢𝐬𝐡 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧
     การจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านอนุกรมวิธานทางทะเลอย่างยั่งยืน” ภายใต้ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยบูรพา “กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2567 งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดยมี ดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ เป็นหัวหน้าโครงการ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 17 เมษายน 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.