• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,206,678 hits to-date.  This site has seen 178,206,678 hits to-date.  This site has seen 178,206,678 hits to-date.  This site has seen 178,206,678 hits to-date.  This site has seen 178,206,678 hits to-date.  This site has seen 178,206,678 hits to-date.  This site has seen 178,206,678 hits to-date.  This site has seen 178,206,678 hits to-date.  This site has seen 178,206,678 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.ศรีราชา พิมพ์

     อำเภอศรีราชาจัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมจัดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน

Image

     ที่  อาคารศรีราชาประชาคม นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจัดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2567 โดยนายอำเภอศรีราชาได้อ่านสาส์นจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่มีมาถึงคณะกรรมการหมู่บ้าน  โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน ทำหน้าที่ช่วยเหลือ แนะนำ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับกิจการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือที่นายอำเภอมอบหมายหรือที่ผู้ใหญ่บ้านร้องขอ และให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและบริหารกิจกรรมที่ดำเนินงานในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรอื่นทุกภาคส่วน

Image

Image

Image

Image

Image

     จากนั้นได้แจ้งเรื่องการกำกับการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยอำเภอศรีราชาได้รับแจ้งจากจังหวัดชลบุรีว่า กรมการปกครองได้จัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับขับเคลื่อนโครงการสำคัญตามแนวนโยบายของรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีภารกิจหลักคือ แนวทางดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งกำหนดเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแก้ไขปัญหาเชิงรุกและเชิงรบผ่าน 3 มาตรการ คือ มาตรการป้องกัน เน้นการสร้างความเข็มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน สร้างภูมิคุ้มกัน มาตรการการปราบปราม การประชุมโต๊ะข่าวยาเสพติด การบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด จับกุมดำเนินคดีอย่างจริงจังไม่เลือกปฏิบัติ และมาตรการบำบัดฟื้นฟู สนับสนุนการดำเนินโครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม และให้มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน กรณีตรวจพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการภายในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจะต้องถูกดำเนินการทางวินัย

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 14 มิถุนายน 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.