• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,959,562 hits to-date.  This site has seen 178,959,562 hits to-date.  This site has seen 178,959,562 hits to-date.  This site has seen 178,959,562 hits to-date.  This site has seen 178,959,562 hits to-date.  This site has seen 178,959,562 hits to-date.  This site has seen 178,959,562 hits to-date.  This site has seen 178,959,562 hits to-date.  This site has seen 178,959,562 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
นายอำเภอศรีราชา รวมพลัง บ้าน-วัด-โรงเรียน ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สู่การพัฒนาที่ยั่ง พิมพ์
นายอำเภอศรีราชา รวมพลัง บ้าน-วัด-โรงเรียน ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นย้ำมุ่งมั่นปลูกฝังจิตอาสา เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนวิถีพุทธ
 
Image
 
เวลา 07.30 น. ที่วัดโค้งดารา หมู่ 6 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา ได้เป็นประธานในโครงการ วัดประชารัฐ วัดสร้างสุข อำเภอศรีราชา  โดยมี นางสาวนริศรา ทิพยางกูร ปลัดอาวุโสศรีราชา ,นายขวัญเลิศ พานิชมาท ประธานที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา ,นายพิชัย โสธรวงศ์ นายกอบต.หนองขาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ โดยได้รับเมตตาจาก เจ้าอาวาสวัดโค้งดาราการร่วมให้การต้อนรับ
 
Image
 
Image
 
สำหรับกิจกรรมวัดประชารัฐ วัดสร้างสุข อำเภอศรีราชาในวันนี้ ประกอบด้วยการประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาร่วมกัน การประชาสัมพันธ์งานของอำเภอศรีราชา-หน่วยงานต่างๆ การรับฟังปัญหา-แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันเป็นพลังความรู้รักสามัคคี ความเอื้ออาทร และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด 5ส. คือ สะสาง สะดวก สะอาด และสร้างนิสัย 
 
Image
 
Image
 
โดย นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา กล่าวว่า "เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน การพัฒนาจิตใจสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดและชุมชนอย่างยั่งยืน การสร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยหลักพุทธธรรมวิถี 5ส เป็นฐานชีวิตใหม่ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมนั้น เป็นหนึ่งในแนวทางการสร้างวัดให้เป็นสัปปายะสถาน หรือการมีสภาพที่เกื้อหนุนต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้ได้ผลดี คือ การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัดให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นการพัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ ของวัด-ชุมชน ด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ และชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา"
 
Image
 
Image 
 
สำหรับในการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยแนวทาง 3-5-7-9 คือ 3 พันธกิจ 5 ส. 7 ขั้นตอน 9พื้นที่ ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยก่อให้เกิดความเชื่อมโยง และสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระสงฆ์มีสุขภาพที่แข็งแรง โดยการจับคู่กับวัด ศาสนสถาน สถานศึกษาในสังกัด หรือสถานศึกษาในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่ของตำบล เพื่อร่วมกันพัฒนาวัด ชุมชน ประชาชน สถานศึกษาสืบไป
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 20 กรกฎาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.