เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 177,235,069 hits to-date.   This site has seen 177,235,069 hits to-date.   This site has seen 177,235,069 hits to-date.   This site has seen 177,235,069 hits to-date.   This site has seen 177,235,069 hits to-date.   This site has seen 177,235,069 hits to-date.   This site has seen 177,235,069 hits to-date.   This site has seen 177,235,069 hits to-date.   This site has seen 177,235,069 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Latest News


Home
เทศบาลตำบลบางพระ จัดโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อลดปริมาณขยะ ส่งเ พิมพ์
เทศบาลตำบลบางพระ  จัดโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  เพื่อลดปริมาณขยะ  ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน 
 
 Image
 
     ที่  ห้องประชุมใหญ่  ชั้น 5  สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางพระ  จัดโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  โดยมี  นายลออง พยนต์ นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ  เป็นประธานเปิดโครงการ   
   

Image
 
เนื่องด้วยปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีความจําเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง เทศบาลตำบลบางพระได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในด้านต่าง ๆ จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามโครงการ “จังหวัดสะอาด” ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนให้เกิดความต่อเนื่อง และเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝ่อยของประเทศ  ภายใต้กรอบการดําเนินงาน จํานวน 3 ระยะ ได้แก่ 1) การจัดการขยะต้นทาง  2) การจัดการขยะกลางทาง  และ 3) การจัดการขยะปลายทาง
   
Image
 
Image
 
     ซึ่งมี  นางสาวภัสสรา ศรีจันทร์ฉาย  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลบางพระ  เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะต้นทางตามหลัก 3Rs  เพื่อลดปริมาณขยะ  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชน  โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางพระ จํานวน 100 คน

 
  Image
 
Image
 
Image
 
Image 
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 17 เมษายน 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.