เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 177,236,173 hits to-date.   This site has seen 177,236,173 hits to-date.   This site has seen 177,236,173 hits to-date.   This site has seen 177,236,173 hits to-date.   This site has seen 177,236,173 hits to-date.   This site has seen 177,236,173 hits to-date.   This site has seen 177,236,173 hits to-date.   This site has seen 177,236,173 hits to-date.   This site has seen 177,236,173 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Latest News


Home
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปี 2567 พิมพ์
 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปี 2567
 
Image
 
ที่ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา นางสาวกรวรรณ  เตมียศร  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนและท้องถิ่นสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Image

Image
  
และ เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความถนัด ความสามารถของผู้เรียน และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ตลอดทั้งการนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกอบรม ของส่วนราชการต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 128 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ประกอบการร้านค้า และนักเรียน
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
  
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 17 เมษายน 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.