• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,961,185 hits to-date.  This site has seen 178,961,185 hits to-date.  This site has seen 178,961,185 hits to-date.  This site has seen 178,961,185 hits to-date.  This site has seen 178,961,185 hits to-date.  This site has seen 178,961,185 hits to-date.  This site has seen 178,961,185 hits to-date.  This site has seen 178,961,185 hits to-date.  This site has seen 178,961,185 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
อำเภอศรีราชาจัดประชุมชี้แจงนโยบาย การปฏิบัติงาน แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เนื่องในวันอาสาส พิมพ์
 อำเภอศรีราชาจัดประชุมชี้แจงนโยบาย การปฏิบัติงาน แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปี 2567

Image
 
   ที่ ศาลาประชาคมหลังเล็ก นายนพรัตน์ ศรีพรหม  นายอำเภอศรีราชาเป็นประธาน เปิดการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อปพร.เนื่องใน วันอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2567 โดยพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 กำหนดให้ผู้อำนวยการอำเภอและผู้อำนวยการท้องถิ่น จัดให้มีอาสาสมัคร หรือ อปพร. ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อำนวยการมอบหมาย
   

Image

Image

   ซึ่งปัจจุบันได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจากสาธารณชนว่า เป็นหน่วยกำลังที่สำคัญในการดูแลช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยและอุบัติภัยเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับศูนย์ อปพร.กลาง ได้กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น "วัน อปพร." เพื่อเชิดชูความสำคัญของ อปพร. ให้ปรากฏแก่ประชาชนโดยทั่วไป อันเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และ อปพร. รวมทั้งประชาชนได้สำนึกถึงความเสียสละความสมานฉันท์ ความรักความผูกพัน ความสามัคคี และความรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อประเทศชาติเป็นการเผยแพร่ผลงานกิจกรรมต่างๆ เชิดชูบทบาทความสำคัญของ อปพร. และได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับมอบนโยบายจากผู้บริหาร 

Image

Image

Image 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้รับทราบถึงนโยบาย การปฏิบัติงาน ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้สามารถขยายผลสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและรับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจการ อปพร.เสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมการประสานงาน ตลอดจน เตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างศูนย์อปพร. ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้มแข็งและกว้างขวางมากยิ่ง

Image

Image

Image

Image 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 20 กรกฎาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.