เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 177,237,775 hits to-date.   This site has seen 177,237,775 hits to-date.   This site has seen 177,237,775 hits to-date.   This site has seen 177,237,775 hits to-date.   This site has seen 177,237,775 hits to-date.   This site has seen 177,237,775 hits to-date.   This site has seen 177,237,775 hits to-date.   This site has seen 177,237,775 hits to-date.   This site has seen 177,237,775 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Latest News


Home
เทศบาลเมืองศรีราชาจัดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเขตเมืองเนื่องในปีมหามงคล ครบ 6 รอบวันเฉลิมพระชนมพรรษาพร พิมพ์
เทศบาลเมืองศรีราชาจัดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเขตเมืองเนื่องในปีมหามงคล ครบ 6 รอบวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
Image  

  ที่   ด้านหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองศรีราชา นายฉัตรชัย ทิมกระจ่างนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา นายประภัส  เจริญสันติสุข  นางสาวกรวรรณ เตมียศร รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลเมืองศรีราชา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนและหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาสิ่งแวดล้อมเขตเมือง  เนื่องในปีมหามงคลครบ 6 รอบ 72 พรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 

  Image 

Image  

รัฐบาลได้ให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ที่มีลักษณะเป็นพิธี  หรือกิจกรรมการถวายพระพรชัยมงคล  รวมถึงกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทางเทศบาลเมืองศรีราชา

Image  

จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด  บริเวณภายในตลาดสดเทศบาลเมืองศรีราชาโดยมี คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาล กลุ่มจิตอาสาพระราชทาน อสม.  คณะครูและนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาล ตัวแทนห้างร้าน ผู้แทนภาคเอกชน และประชาชนในเขตพื้นที่เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

Image 

Image 

Image 

Image 

Image 

Image  

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 17 เมษายน 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.