เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,014,758 hits to-date.   This site has seen 178,014,758 hits to-date.   This site has seen 178,014,758 hits to-date.   This site has seen 178,014,758 hits to-date.   This site has seen 178,014,758 hits to-date.   This site has seen 178,014,758 hits to-date.   This site has seen 178,014,758 hits to-date.   This site has seen 178,014,758 hits to-date.   This site has seen 178,014,758 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Latest News


Home
กิจการประปาบ่อวิน และ กลุ่มบริษัทอีสท์วอเตอร์ มุ่งบริหารจัดการ ประสานความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ในพื้น พิมพ์
กิจการประปาบ่อวิน และ กลุ่มบริษัทอีสท์วอเตอร์ มุ่งบริหารจัดการ ประสานความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ชลบุรีเพื่อบรรเทาปัญหาจากสถานการณ์ภัยแล้งอย่างยั่งยืน
 
Image    
 
นายเชษฐพล แพประเสริฐ ผู้จัดการกิจการประปาบ่อวิน กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งว่าจากการประเมินสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่บ่อวิน และบริเวณใกล้เคียง จ.ชลบุรี พบว่าในระหว่างช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567 ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ในช่วงเวลาที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้น้ำประปาในพื้นที่ในบางช่วงเวลา 

Image     
 
กิจการประปาบ่อวินให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการน้ำดิบ ผลิต และส่งจ่าย รวมถึงการประสานงานจากทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ ปัจจุบันกิจการบ่อวินมีสถานีผลิตน้ำประปาอยู่ 3 สถานี โดยแต่ละสถานีมีการติดตามบริหารจัดการผลิต และส่งจ่ายน้ำประปาให้ประชาชนในพื้นที่เหมาะสม ในสถานการณ์ภัยแล้งบางช่วงเวลาผู้ใช้น้ำของกิจการประปาบ่อวินอาจพบปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน 
 
Image    
 
  นอกจากนั้นกิจการประปาบ่อวินประสานงานร่วมมือกับ กลุ่มบริษัทอีสท์ วอเตอร์ และทุกภาคส่วน ตลอดจนการให้การสนับสนุนส่งรถน้ำประปาให้บริการในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนระยะสั้น  ระยะยาวเร่งประสานติดตามการเพิ่มศักยภาพการส่งน้ำในพื้นที่ คาดการณ์ว่าเมื่อโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบหนองปลาไหล - หนองค้อ - แหลมฉบัง ในพื้นที่จังหวัดระยอง และชลบุรีแล้วเสร็จจะสามารถแก้ปัญหาน้ำแล้งในจังหวัดชลบุรีได้อย่างยั่งยืน รวมถึงยังเพิ่มศักยภาพการส่งจ่ายให้บริการน้ำประปาในพื้นที่กิจการประปาบ่อวิน และจ.ชลบุรีได้อย่างเพียงพอ โดยเครือข่ายท่อส่งน้ำดิบจะสามารถช่วยรองรับความต้องการน้ำที่เพิ่มขึ้น และแก้ปัญหาภัยแล้งของพื้นที่ อบต.บ่อวิน เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ และครอบคลุมพื้นที่ชลบุรีได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย ปัจจุบันเหลืองานวางท่ออีกประมาณ 10% คาดการณ์โครงการจะแล้วเสร็จในปี 2567 โดยเร่งดำเนินการก่อสร้างโครงข่ายท่อส่งน้ำ (Water Grid) ของกลุ่มบริษัทอีสท์ วอเตอร์ ให้กลับมามั่นคง และแข็งแกร่งที่สุดในภาคตะวันออก รองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ EEC สร้างการเติบโต และเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำให้แก่พื้นที่ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน
 
Image    
 
ในส่วนสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะยาวนานนี้ทางกิจการประปาบ่อวิน และกลุ่มบริษัทอีสท์ วอเตอร์ ให้ความสำคัญต่อการติดตามสถานการณ์ บริหารจัดการน้ำเพื่อผลิต ส่งจ่ายน้ำประปา และเร่งดำเนินการซ่อมแซมจุดแตกรั่ว ลดน้ำสูญเสียภายในพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุด ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้น้ำใช้น้ำอย่างประหยัดรู้คุณค่า เตรียมความพร้อมติดตั้งถังสำรอง เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาจำเป็น และติดตามข่าวสารในสถานการณ์ภัยแล้ง
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 27 พฤษภาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.