เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,015,340 hits to-date.   This site has seen 178,015,340 hits to-date.   This site has seen 178,015,340 hits to-date.   This site has seen 178,015,340 hits to-date.   This site has seen 178,015,340 hits to-date.   This site has seen 178,015,340 hits to-date.   This site has seen 178,015,340 hits to-date.   This site has seen 178,015,340 hits to-date.   This site has seen 178,015,340 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Latest News


Home
สมเด็จธงชัย สมโภชใหญ่ ‘พระแท่นวัชรอาสน์’ จำลอง และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ถวายเป็นพระราชกุศล 72 พรรษา พระบ พิมพ์
สมเด็จธงชัย สมโภชใหญ่ ‘พระแท่นวัชรอาสน์’ จำลอง และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ถวายเป็นพระราชกุศล 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
Image   
 
เมื่อเวลา08.30น.(10พ.ค.2567) ที่ลานธรรมหลวงพ่อทวด วัดแหลมแค ต.หน้าประดู่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร จัดพิธีสมโภช‘พระแท่นวัชรอาสน์’ จำลอง ในวันที่10-12 พ.ค.2567 ถวายเป็นพระราชกุศล 72 พรรษา   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ตลอด 3 วัน
Image   
 
Image   
 
ของงานสมโภชพระสมโภชพระแท่นวัชรอาสน์ จำลอง ในช่วงเช้า วันนี้ มีดร.ฉวีวรรณ คำพานายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานบริหารกลุ่มฉวีวรรณกรุ๊ป เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีพิธีบวงสรวง และประกอบพิธีปะกำช้างตามประเพณีโบราณ โดยขบวนช้างจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน3เชือกและใช้น้ำนมรดต้นพระศรีมหาโพธิ์ตามประเพณีโบราณ และยังประกอบพิธีบวงสรวงหลวงพ่อทวด หลังจากนั้นนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตราหารเพล  ซึ่งได้มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจำนวนมากเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ซึ่งพธีสมโภชน์ยังจะมีขึ้นอีก2วันในวันที่11-12พ.ค.นี้
 
Image   
 
Image   
 
สำหรับประวัติ พระแท่นวัชรอาสน์ หมายถึง พระแท่น, ที่ประทับนั่งของพระ มหาบุรุษ ผู้ทรงมีใจเข้มแข็ง ประดุจเพชรฯ คืออนุสรณ์ถึงที่ประทับ ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงปู ลาดหญ้า ค้า 8 กำ ที่ได้รับ จากนายโสตถิยะ มาปูลาดโคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ และได้ประทับตรัสรู้ตามพุทธประวัติในพระพุทธศาสนา ซึ่ง พระเจ้าอโศกมหาราช ที่เกิดความศรัทธาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้เสด็จมา นมัสการสถานที่ตรัสรู้ จึงได้ให้ พระเถรานุเถระได้ช่วยบอกว่า ตรงไหนคือ ที่ประสูติ ตรัสรู้ และตรงไหนที่ปฏิบัติธรรม และได้ทรงให้สร้างพระแท่นวัชรอาสน์ขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์ ทำให้ได้รู้หลักฐาน เช่น พระถังซัมจั๋งได้ศึกษาพระธรรมที่นาลันทา ก่อนอัญเชิญพระไตรปิฎกกลับสู่ดินแดนจีน ก็ได้เดินทางไปตามร่องรอยของเสาพระเจ้าอโศกมหาราช 
 
Image   
 
Image   

สำหรับพระแท่นวัชรอาสน์ จำลอง นี้ สร้างมาจากหินทรายสีชมพู มีน้ำหนัก 2 ตัน มีรูปแบบเช่นเดียวกับพระแท่นวัชรอาสน์ของจริงที่ประดิษฐานที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย โดยใช้ช่างในการสร้าง แกะสลัก มาจากตระกูลเดียวกับช่างที่จัดสร้างพระแท่นวัชรอาสน์ของจริง ที่พระเจ้าอโศกมหาราช ได้ให้สร้างขึ้นประดิษฐานยังสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว 200 ปี โดยจากการตรวจสอบข้อมูลยังไม่พบว่าเคยมีการสร้างพระแท่นวัชรอาสน์จำลอง มาก่อน ดังนั้นพระแท่นวัชรอาสน์ที่ประดิษฐานที่ลานธรรมหลวงพ่อทวด วัดแหลมแค
 
Image   
 
Image   
 
จึงเป็นการจัดสร้างขึ้นครั้งแรกในรอบกว่า 2,400 ปี “การอัญเชิญพระแท่นวัชรอาสน์ จำลอง จากเมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย มาประดิษฐานที่บริเวณต้นปรมัตถสิริมหาโพธิ์ ลานธรรมหลวงพ่อทวด วัดแหลมแค ต.หน้าประดู่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี ครังนี้ ไม่ได้ต้องการสร้างเพื่อให้เห็นว่า เหมือน แต่ต้องการให้ชาวพุทธระลึกถึงกรรมฐาน และปริศนาธรรมที่พระแท่นวัชรอาสน์ซึ่งคนที่มีสติปัญญาจะได้มองเห็นสิ่งเหล่านั้น และจากการสืบค้น ยังไม่พบว่า เคยมีการจัดสร้าง จำลองขึ้นมาใหม่ คาดว่า จะเป็นชิ้นแรกที่จัดสร้างและอัญเชิญเข้ามาในประเทศไทย ถือเป็นมหามงคล ที่ได้จัดสร้างพระแท่น วัชรอาสน์ จำลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางมีพระราชกรณียกิจด้านศาสนามาอย่างต่อเนื่อง และตรัสว่า จะทำอย่างไรให้พระสงฆ์เรียนบาลี และเข้าถึงพระไตรปิฎก ซึ่งหมายถึงการเข้าถึงวิปัสสนากรรมฐานนั่นเอง ดังนั้น พระแท่นวัชรอาสน์ จำลองที่จัดสร้างครั้งนี้ ก็ได้สื่อถึงหลักธรรม ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนที่ได้มาสักการะบูชา ขอเชิญชวน ประชาชนมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่พระแท่นวัชรอาสน์ จำลอง เป็นการมาขอพรเพื่อความสำเร็จของตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ”
 
Image    
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 27 พฤษภาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.