• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,827,031 hits to-date.  This site has seen 178,827,031 hits to-date.  This site has seen 178,827,031 hits to-date.  This site has seen 178,827,031 hits to-date.  This site has seen 178,827,031 hits to-date.  This site has seen 178,827,031 hits to-date.  This site has seen 178,827,031 hits to-date.  This site has seen 178,827,031 hits to-date.  This site has seen 178,827,031 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์ พิมพ์
เทศบาลเมืองศรีราชาร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาจัดโครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์ 
 
Image  

ที่ โดมเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิดโครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์


Image 
 
Image 
 
โดยมี นางสาวกรวรรณ เตมียศร รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา กล่าวรายงาน ด้วยในอดีตสถาบันครอบครัวของชาติไทย มีเอกลักษณ์นโดดเด่น ในเรื่องความเป็นครอบครัว
ที่อบอุ่น เข้มแข็ง มีระบบเครือญาติ มีสายใยความผูกพันที่เหนียวแน่นมั่นคง ยึดถือขนบธรรมเนียม
 
Image 
 
Image 
 
Image 
 
ประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ ดีงาม ซึ่งเป็นต้นทุนทางสังคมที่ สำคัญต่อการพัฒนาประเทศแต่ในปัจจุบันสถาบันครอบครัวไทย ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทำให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่เคยแนบแน่น อบอุ่นก็เปลี่ยนไป อันมีสาเหตุมาจากพ่อแม่ต้องออกไปทำงาน เพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัว จนไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่บุตร ธิดา ทำให้สถาบันครอบครัวไทยมีสภาพตกต่ำลง จนนำไปสู่ปัญหาที่ชับซ้อนมากยิ่งขึ้นเทศบาลเมืองศรีราชา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาสถาบันครอบครัว ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและเล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวในชุมชน จึงได้จัดโครงการดังกล่าว
 
Image 
 
Image 
 
Image 
 
ขึ้นเพื่อให้ครอบครัว มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้เวลาร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สมาชิกในครอบครัวอีกทางหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครอบครัวมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาครอบครัวของตนเอง
 เพื่อให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ เสริมสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
 
Image 
 
และ เพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะการปรับตัวเข้ากับสังคมอย่างเหมาะสมและเกิดเครือข่ายครอบครัวที่เข้มแข็งในชุมชน
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 13 กรกฎาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.